Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

STYCZEŃ 2017r.

 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-07 15:09

Zarządzenie Nr AO.0050.1.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kluczborku na rok 2017

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-07 14:31

Zarządzenie Nr AO.0050.2.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadańzleconych odrębnymi ustawami

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-07 14:35

Zarządzenie Nr AO.0050.3.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 3 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kluczbork do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetu Gminy, do udzielania zaliczek pracownikom oraz do zaciągania zobowiązań finansowych

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-07 14:37

Zarządzenie Nr AO.0050.4.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-07 14:38

Zarządzenie Nr AO.0050.5.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie cen biletów wstępu na ścianę wspinaczkową w Publicznym Gimnazjum nr 3 im Jana Pawła II w Kluczborku

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-07 14:41

Zarządzenie Nr AO.0050.6.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 4 stycznia 2017 r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu na składanie wniosków na przeznanie stypendium sportowego

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-07 14:42

Zarządzenie Nr AO.0050.7.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-07 14:43

Zarządzenie Nr AO.0050.8.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-07 14:44

Zarządzenie Nr AO.0050.9.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 10 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-07 14:46

Zarządzenie Nr AO.0050.10.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-07 14:48

Zarządzenie Nr AO.0050.11.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-07 14:49

Zarządzenie Nr AO.0050.12.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-07 14:51

Zarządzenie Nr AO.0050.13.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie uzgodnień treści aneksów do porozumienia w sprawie ustalenia dziennej stawki żywieniowej w Publicznych Przedszkolach Gminy Kluczbork

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-07 14:53

Zarządzenie Nr AO.0050.14.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 13 stycznia 2017r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-07 14:54

Zarządzenie Nr AO.0050.15.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 18 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-07 14:56

Zarządzenie Nr AO.0050.16.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-07 14:57

Zarządzenie Nr AO.0050.17.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-07 14:59

Zarządzenie Nr AO.0050.18.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-07 15:00

Zarządzenie Nr AO.0050.19.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do przedłużenia okresu użytkowania wieczystego

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-07 15:01

Zarządzenie Nr AO.0050.20.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 27 stycznia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-07 15:02

Zarządzenie Nr AO.0050.21.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie procedury kontroli obowiązku szkolnego oraz egzekucji obowiązującej w Gminie Kluczbork

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-07 15:04

Zarządzenie Nr AO.0050.22.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-07 15:05

Zarządzenie Nr AO.0050.23.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-07 15:06

Zarządzenie Nr AO.0050.24.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do wyboru Partnera dla wspólnej realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji dla Gminy Kluczbork

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-07 15:07

LUTY 2017r.

 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-07 15:08

Zarządzenie Nr AO.0050.25.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-16
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-21 14:20

Zarządzenie Nr AO.0050.26.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko inspektor ds. elektrycznych i energetycznych

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-16
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-21 14:26

Zarządzenie Nr AO.0050.27.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko starszy informatyk

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-16
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-21 14:44

Zarządzenie Nr AO.0050.28.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 6 lutego 2017r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy na 2017 roku

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-16
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-21 14:46

Zarządzenie Nr AO.0050.29.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 8 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-21
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-21 14:51

Zarządzenie Nr AO.0050.30.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 9 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-21
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-21 14:54

Zarządzenie Nr AO.0050.31.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr AO.0050.199.2016 z dnia 28 listopada 2016r.

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-21
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-21 14:56

Zarządzenie Nr AO.0050.32.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-21
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-21 14:58

Zarządzenie Nr AO.0050.33.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-21
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-21 15:00

Zarządzenie Nr AO.0050.34.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-21
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-21 15:01

Zarządzenie Nr AO.0050.35.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-21
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-21 15:02

Zarządzenie Nr AO.0050.36.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-24 09:01

Zarządzenie Nr AO.0050.37.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 22 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-24 09:07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-24 09:06

Zarządzenie Nr AO.0050.38.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 22 lutego 2017r. zmiany Zarządzenia Nr AO.0050.21.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 30 stycznia 2017r. w sprawie procedury kontroli obowiązku obowiązku szkolnego oraz egzekucji obowiązującej w Gminie Kluczbork

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-03-08
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-03-08 12:39

Zarządzenie Nr AO.0050.39.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych w gminie Kluczbork

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-02-24
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-02-24 09:09

Zarządzenie Nr AO.0050.40.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-03-08
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-03-08 12:45

Zarządzenie Nr AO.0050.41.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-03-08
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-03-08 12:47

Zarządzenie Nr AO.0050.42.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr AO.0050.199.2016 z dnia 28 listopada 2016r

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-03-08
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-03-08 12:02

Zarządzenie Nr AO.0050.43.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-03-08
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-03-08 12:03

Zarządzenie Nr AO.0050.44.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-03-08
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-03-08 12:05

MARZEC 2017r.

 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-04 10:22

Zarządzenie Nr AO.0050.45.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 2 marca 2017r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-04 10:24

Zarządzenie Nr AO.0050.46.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 2 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-04 10:27

Zarządzenie Nr AO.0050.47.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 6 marca 2017r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-04 10:28

Zarządzenie Nr AO.0050.48.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 9 marca 2017r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-04 10:31

Zarządzenie Nr AO.0050.49.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 10 marca 2017r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Kluczbork

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-04 10:34

Zarządzenie Nr AO.0050.50.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 14 marca 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej Nr 2 im. Janusza Korczaka w Kluczborku

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-04 10:36

Zarządzenie Nr AO.0050.51.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 14 marca 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowych do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznych przedszkoli, publicznej szkoły podstawowej w gminie Kluczbork

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-04 10:39

Zarządzenie Nr AO.0050.52.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 15 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-04 10:40

Zarządzenie Nr AO.0050.53.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 15 marca 2017r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-04 10:44

Zarządzenie Nr AO.0050.54.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 17 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-04 10:48

Zarządzenie Nr AO.0050.55.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 20 marca 2017r. w sprawie uruchomienie rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2017 roku

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-04 10:53

Zarządzenie Nr AO.0050.56.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-04 10:54

Zarządzenie Nr AO.0050.57.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-04 10:55

Zarządzenie Nr AO.0050.58.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-04 11:00

Zarządzenie Nr AO.0050.59.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-04 11:02

Zarządzenie Nr AO.0050.60.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 marca 2017r. w sprawie powołania przedstawiciela organu nadzorującego do składu komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznych przedszkoli, publicznej szkoły podstawowej w gminie Kluczbork

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-04 11:04

Zarządzenie Nr AO.0050.61.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 23 marca 2017r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-04 11:06

Zarządzenie Nr AO.0050.62.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 23 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-04 11:07

Zarządzenie Nr AO.0050.63.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 27 marca 2017r. w sprawie powołania i odwołania członków Zespołu Inderdyscyplinarnego

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-04 11:10

Zarządzenie Nr AO.0050.64.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 27 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-04 11:11
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-06 09:03

Zarządzenie Nr AO.0050.65.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 31 marca 2017r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-04 11:12
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-06 13:22

Zarządzenie Nr AO.0050.66.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 31 marca 2017r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-04 11:13

KWIECIEŃ 2017

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-28 08:51

Zarządzenie Nr AO.0050.66a.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-28 08:53

Zarządzenie Nr AO.0050.67.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-28 08:54

Zarządzenie Nr AO.0050.68.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-28 08:55

Zarządzenie Nr AO.0050.69.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 10 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia wzoru umowy cywilnoprawnej na świadczenie usług przedszkolnych i opłat w grupie wczesnoprzedszkolnej w Kluczborku

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-28 08:56

Zarządzenie Nr AO.0050.70.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 12 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-28 08:58

Zarządzenie Nr AO.0050.71.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 20 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-28 08:59

Zarządzenie Nr AO.0050.72.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko inspektora- gminnego energetyka

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-28 09:18

Zarządzenie Nr AO.0050.73.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-28 09:19

Zarządzenie Nr AO.0050.74.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-28 09:21

Zarządzenie Nr AO.0050.75.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-28 09:22

Zarządzenie Nr AO.0050.76.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 25 kwietnia 2017r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-28
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-28 09:23

Zarządzenie Nr AO.0050.77.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-05-16
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-05-17 14:42

Zarządzenie Nr AO.0050.78.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 28 kwietnia 2017r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-05-16
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-05-17 14:43

MAJ 2017r.

 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-05-17 14:45

Zarządzenie Nr AO.0050.79.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 4 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-05-17
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-05-17 14:47

Zarządzenie Nr AO.0050.80.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 4 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-05-17
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-05-17 14:48

Zarządzenie Nr AO.0050.81.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 4 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-05-17
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-05-17 14:48

Zarządzenie Nr AO.0050.82.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 4 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowiskopodinspektora w Wydziale Finansowym

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-05-17
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-05-17 14:50

Zarządzenie Nr AO.0050.83.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 4 maja 2017r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-05-17
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-05-17 14:51

Zarządzenie Nr AO.0050.84.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 8 maja 2017r. w sprawie upoważnienia osób do zbierania podpisów w ramach ogłoszonych konsultacji społecznych

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-02 11:10

Zarządzenie Nr AO.0050.85.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 8 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-02 11:12

Zarządzenie Nr AO.0050.86.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 10 maja 2017r. w sprawie przyjęcia inwentaryzacji miejsc występowania wyrobów zawierających abest z terenu Gminy Kluczbork ujętych w "Programie usuwania wyrobów zawierających abest z terenu Gminy Kluczbork" przyjętego Uchwałą IV/19/14 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 grudnia 2014.

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-02 11:14

Zarządzenie Nr AO.0050.87.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 11 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-02 11:15

Zarządzenie Nr AO.0050.88.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 12 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-02 11:18

Zarządzenie Nr AO.0050.89.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 12 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-02 11:19

Zarządzenie Nr AO.0050.90.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 12 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-02 11:20

Zarządzenie Nr AO.0050.91.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 12 maja 2017r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego-aportu

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-02 11:21

Zarządzenie Nr AO.0050.92.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 17 maja 2017r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego gminy Kluczbork

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-02 11:23

Zarządzenie Nr AO.0050.93.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 22 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-02 11:24

Zarządzenie Nr AO.0050.94.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 22 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-02 11:26

Zarządzenie Nr AO.0050.95.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 25 maja 2017r. w sprawie powołania i odwołania członków Zespołu Inderdyscyplinarnego

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-02 11:29

Zarządzenie Nr AO.0050.96.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 26 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-02 11:30

Zarządzenie Nr AO.0050.97.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 30 maja 2017r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-02 11:32
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-26 14:52

Zarządzenie Nr AO.0050.98.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 30 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-02 11:33

Zarządzenie Nr AO.0050.99.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 30 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-02 11:34

Zarządzenie Nr AO.0050.100.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 30 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-02 11:35

Zarządzenie Nr AO.0050.101.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 31 maja 2017r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2017 roku

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-02 11:36

CZERWIEC 2017

 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-26 14:51

Zarządzenie Nr AO.0050.102.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia ceny biletów za emisje filmowe w Obiekcie Wielofunkcyjnym - Audiowizualnym pn "Kino Bajka" w Kluczborku

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-26
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-26 14:55

Zarządzenie Nr AO.0050.103.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie wprowadzenia katalogu usług i zwolnień stosowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy Kluczbork w ramach programu "Gmina Kluczbork dla Seniora" na lata 2017-2019

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-26
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-26 14:56

Zarządzenie Nr AO.0050.104.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 1 czerwca 2017r. w sprawie wprowadzenia katalogu usług i zwolnień stosowanych przez jednostki organizacyjne i instytucje kultury Gminy Kluczbork w ramach programu "Kluczbork dla Rodziny +" na lata 2017-2019

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-26
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-26 14:58
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-26 15:02

Zarządzenie Nr AO.0050.105.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-26
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-26 14:59
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-26 15:02

Zarządzenie Nr AO.0050.106.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-27
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-26 15:01
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-05 14:25

Zarządzenie Nr AO.0050.107.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 7 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-26
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-26 15:04

Zarządzenie Nr AO.0050.108.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 8 czerwca 2017r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-26
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-26 15:05

Zarządzenie Nr AO.0050.109.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 9 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia wzoru umowy cywilnoprawnej na świadczenie usług przedszkolnych i opłat w grupie wczesnoprzedszkolnej w Kluczborku

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-26
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-26 15:06

Zarządzenie Nr AO.0050.110.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 12 czerwca 2017r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-26
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-26 15:07

Zarządzenie Nr AO.0050.111.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 13 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-26
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-26 15:08

Zarządzenie Nr AO.0050.112.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie ustalenia odpłatności za wstęp na imprezę pod nazwą "DNI KLUCZBORKA 2017"

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-26
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-26 15:09

Zarządzenie Nr AO.0050.113.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-26
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-26 15:11

Zarządzenie Nr AO.0050.114.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 20 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-26 15:25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-26 15:25
 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-26
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-26 15:16

Zarządzenie Nr AO.0050.115.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-26
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-26 15:18

Zarządzenie Nr AO.0050.116.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-26 15:19

Zarządzenie Nr AO.0050.117.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-26
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-26 15:20

Zarządzenie Nr AO.0050.118.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 26 czerwca 2017r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-05 14:23
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-29 15:00
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-05 14:21

Zarządzenie Nr AO.0050.119.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-29 15:03

Zarządzenie Nr AO.0050.120.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-29 15:05

Zarządzenie Nr AO.0050.121.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-29
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-29 15:07

Zarządzenie Nr AO.0050.122.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-07-05
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-07-05 14:29
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-10 13:37

Zarządzenie Nr AO.0050.123.2017 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 29 czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-07-05
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-07-05 14:30
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-05 14:30

Adres

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Kontakt

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.