Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018r. - XLVII sesja

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-03-26
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-04-03 12:46
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-05 14:31

Uchwała Nr XLVII/457/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zniesienie urzędowej nazwy przysiółka Kanimierów położonego we wsi Bażany

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2018-04-05 13:52

Uchwała Nr XLVII/458/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Opolskiego o zmianę urzędowej nazwy miejscowości Stare Czaple na Czaple Stare

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2018-04-05 13:54
 • zmodyfikował: Ewa Kuziemska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-17 12:55

UCHWAŁA NR XLVII/459/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze oraz ustalenia pensum innym nauczycielom zatrudnionym w placówkach oświatowych Gminy Kluczbork

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2018-04-05 13:55

UCHWAŁA NR XLVII/460/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2018-04-05 14:08

UCHWAŁA NR XLVII/461/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kluczbork w roli lidera do przygotowania i realizacji projektu pn. "Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku" w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 konkurs nr POWR.02.18.00-IP.01-00-001/18.

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2018-04-05 14:10

UCHWAŁA NR XLVII/462/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2018-04-05 14:11

Uchwała Nr XLVII/463/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kluczbork na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2018-03-29 10:57

UchwałaNr XLVII/464/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Kluczbork na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2018-03-29 11:00

UCHWAŁA NR XLVII/465/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zwolnienia z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomości w stosunku do której wygasło użytkowanie wieczyste na skutek upływu okresu ustalonego w umowie

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2018-04-05 14:13

UCHWAŁA NR XLVII/466/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2018-04-05 14:14

UCHWAŁA NR XLVII/467/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2018-04-05 14:17

UCHWAŁA NR XLVII/468/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów i wydatków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2018-04-05 14:18

UCHWAŁA NR XLVII/469/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad udzielania uczniom stypendiów Burmistrza Miasta Kluczborka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2018-04-05 14:20

UCHWAŁA NR XLVII/470/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu przyznawania nagród o charakterze szczególnym niezaliczanych do wynagrodzeń dla osób promujących Gminę Kluczbork

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2018-04-05 14:21

UCHWAŁA NR XLVII/471/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania, pozbawiania i wysokości stypendiów sportowych dla osób fizycznych

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2018-04-05 14:22

UCHWAŁA NR XLVII/472/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie przychodów, dochodów i wydatków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2018-04-05 14:24

UCHWAŁA Nr XLVII/473/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2018-04-05 14:25
 • zmodyfikował: Ewa Kuziemska
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-05 14:30

UCHWAŁA NR XLVII/474/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji doraźnej

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2018-04-05 14:27

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 119454
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-03 15:07

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3360515
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-12 07:39

Stopka strony