Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018r. - LIV sesja

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Kuziemska
  data wytworzenia: 2018-09-28
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-10-04 09:09
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-10-04 09:11

UCHWAŁA NR LIV/523/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 września 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2018-10-03 13:47

UCHWAŁA NR LIV/524/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumień międzygminnych w sprawie zasad pokrywania kosztów dotacji celowej udzielonej przez Gminę Kluczbork na dzieci będące mieszkańcami innych Gmin, uczęszczające do niepublicznych żłobków znajdujących się na terenie Gminy Kluczbork

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2018-10-03 13:59

UCHWAŁA NR LIV/525/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 września 2018 r. w sprawie umieszczenia tablicy pamiątkowej

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2018-10-03 14:01

UCHWAŁA NR LIV/526/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LI/509/18Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółek wodnych z budżetu Gminy Kluczbork, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2018-10-03 14:03

UCHWAŁA NR LIV/527/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kluczbork do realizacji projektu Nowoczesna Edukacja w Gminie Kluczbork w ramach poddziałania 9.1.1 Wsparcie kształcenia ogólnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 ( RPO WO 2014- 2020

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2018-10-03 14:06

UCHWAŁA NR LIV/528/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu na realizację zadania pn.: „Programy psycho-korekcyjne dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu realizowanych przez Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną w Kluczborku”

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2018-10-03 14:08

UCHWAŁA NR LIV/529/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 września 2018 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2018-10-03 14:10

UCHWAŁA NR LIV/530/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 września 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu na realizację zadania pn.: „Pomoc ofiarom przemocy w sytuacji kryzysowej przebywającym w Centrum Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku”

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2018-10-03 14:11

UCHWAŁA NR LIV/531/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczbork, część południowa

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2018-10-03 14:12

UCHWAŁA NR LIV/532/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 września 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kluczbork

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2018-10-03 14:14

UCHWAŁA NR LIV/533/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2018-10-03 14:15

Uchwała Nr LIV/534/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2018-10-03 14:17

UCHWAŁA NR LIV/535/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 września 2018 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2018-10-03 14:20

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 119450
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-12-03 15:07

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3360491
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-12 07:39

Stopka strony