Szybkie linki

Treść strony

Ogłoszenie podstawowych kwot dotacji i statystycznej liczby wychowanków dla niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych Gminy Kluczbork. Podane wartości obowiązują od dnia 1 stycznia 2017 r. do czasu ich aktualizacji

 • autor informacji: Bartosz Sobieraj
  data wytworzenia: 2017-01-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-12 13:15

drukujdrukuj

 • autor informacji: Bartosz Sobieraj
  data wytworzenia: 2017-01-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-01-02 11:33
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-12 13:14

Ogłoszenie przewidzianych kwot dotacji i statystycznej liczby uczniów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla Gminy Kluczbork. Podane wartości obowiązują od dnia 1 stycznia 2017 r. do czasu ich aktualizacji

drukujdrukuj

 • autor informacji: Bartosz Sobieraj
  data wytworzenia: 2017-01-12
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-01-12 13:16

Obwieszczenie Starosty Kluczborskiego o wydaniu decyzji na realizację inwestycji drogowej

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-01-26
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-01-26 13:43

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

 • autor informacji: Leszek Skulski
  data wytworzenia: 2017-02-20
 • opublikował: Leszek Skulski
  data publikacji: 2017-02-22 13:32

drukujdrukuj

 • autor informacji: Leszek Skulski
  data wytworzenia: 2017-02-20
 • opublikował: Leszek Skulski
  data publikacji: 2017-02-22 13:33

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

drukujdrukuj

 • opublikował: Leszek Skulski
  data publikacji: 2017-02-27 13:56
 • zmodyfikował: Leszek Skulski
  ostatnia modyfikacja: 2017-02-27 14:05

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wydaniu decyzji kończącej w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego.

 • opublikował: Leszek Skulski
 • zmodyfikował: Leszek Skulski
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-03 12:24
 • opublikował: Leszek Skulski
  data publikacji: 2017-03-01 13:53

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wydaniu decyzji kończącej w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Leszek Skulski
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Leszek Skulski
  data publikacji: 2017-03-03 12:29

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wydaniu decyzji odmownej kończącej w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Leszek Skulski
  data wytworzenia: 2017-03-03
 • opublikował: Leszek Skulski
  data publikacji: 2017-03-03 12:33
 • zmodyfikował: Leszek Skulski
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-03 12:35

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU SPISÓW INWENTARYZACYJNYCH DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

drukujdrukuj

 • autor informacji: Zbigniew Brudko
  data wytworzenia: 2017-03-20
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-03-20 11:18

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany MPZP Kluczborka część pólnocna

                                                                               Kluczbork, dnia 22 marca 2017 r.

GG.6722.3.2016.SL        

                                                                  OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka część północna

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXVII/247/16 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka część północna

zawiadamiam

o wyłożeniu do publicznego wglądu ww. projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego od 31 marca 2017 r. do 4 maja 2017 r., od poniedziałku do piątku w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku ul. Katowicka 1, w pokoju nr 139, w godzinach pracy urzędu

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku w pokoju nr 138 ul. Katowicka 1, o godz. 13°°

Zgodnie z art. 17 ust. 11. ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie zmiany planu, może wnieść uwagi. Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta Kluczborka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 maja 2017 r.

Burmistrz Miasta Kluczborka

drukujdrukuj

 • autor informacji: Leszek Skulski
  data wytworzenia: 2017-03-22
 • opublikował: Leszek Skulski
  data publikacji: 2017-03-23 14:11
 • zmodyfikował: Leszek Skulski
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-23 14:19

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wydaniu decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publucznego.

 • autor informacji: Leszek Skulski
  data wytworzenia: 2017-04-04
 • opublikował: Leszek Skulski

drukujdrukuj

 • opublikował: Leszek Skulski
  data publikacji: 2017-04-05 11:34
 • zmodyfikował: Leszek Skulski
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-05 11:42

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU SPISÓW INWENTARYZACYJNYCH DO PUBLICZNEGO WGLĄDU - Bażany

 • autor informacji: Zbigniew Brudko
  data wytworzenia: 2017-04-14
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-14 09:03

drukujdrukuj

 • autor informacji: Zbigniew Brudko
  data wytworzenia: 2017-04-14
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-14 09:00

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU SPISÓW INWENTARYZACYJNYCH DO PUBLICZNEGO WGLĄDU-Łowkowice

 • autor informacji: Zbigniew Brudko
  data wytworzenia: 2017-04-14
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz

drukujdrukuj

 • autor informacji: Zbigniew Brudko
  data wytworzenia: 2017-04-14
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-14 09:02

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wydaniu decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publucznego.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Leszek Skulski
  data wytworzenia: 2017-04-18
 • opublikował: Leszek Skulski
  data publikacji: 2017-04-18 11:43

Ogłoszenie podstawowych kwot dotacji i statystycznej liczby wychowanków dla niepublicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych Gminy Kluczbork. Podane wartości obowiązują od dnia 1 stycznia 2017 r. do czasu ich aktualizacji (aktualizacja z dn. 01.04.2017 r.)

 • autor informacji: Bartosz Sobieraj
  data wytworzenia: 2017-04-20
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-20 08:39

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-04-20
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-04-20 08:43

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP części terenów zainwestowanych wsi Krasków - obwieszczenie nieaktualne z dniem 09.05.2017 r. w związku z zamieszczeniem nowego obwieszczenia w przedmiotowej sprawie w dniu 09.05.2017 r.

drukujdrukuj

 • opublikował: Leszek Skulski
  data publikacji: 2017-04-25 13:18
 • zmodyfikował: Leszek Skulski
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-09 12:14

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 26 kwietnia 2017 r. o terminie, zasadach i trybie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Stare Czaple dotyczących zmiany urzędowej nazwy miejscowości z „Stare Czaple” na „Czaple Stare”

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA MIASTA KLUCZBORKA z dnia 26 kwietnia 2017 r. o terminie, zasadach i trybie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami przysiółka wsi Bażany o nazwie Kanimierów dotyczącej zmiany urzędowej nazwy przysiółka z „Kanimierów” na „Zbyszów”

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o zakończeniu postępowania ..

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-05-08
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-05-08 12:02

Obwieszczenie Wójta Lasowic Wielkich o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Remont dwóch odcinków równoległychgazociągów relacji Tworóg-Komorzno.."

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-05-09
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-05-09 11:23

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP części terenów zainwestowanych wsi Krasków

drukujdrukuj

 • autor informacji: Leszek Skulski
  data wytworzenia: 2017-05-08
 • opublikował: Leszek Skulski
  data publikacji: 2017-05-09 12:16
 • zmodyfikował: Leszek Skulski
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-09 12:25

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP terenów zainwestowanych wsi Bogacica i Bażany.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Leszek Skulski
  data wytworzenia: 2017-05-08
 • opublikował: Leszek Skulski
  data publikacji: 2017-05-09 12:28

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

drukujdrukuj

 • autor informacji: Leszek Skulski
  data wytworzenia: 2017-05-11
 • opublikował: Leszek Skulski
  data publikacji: 2017-05-11 13:51

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

drukujdrukuj

 • autor informacji: Leszek Skulski
  data wytworzenia: 2017-05-12
 • opublikował: Leszek Skulski
  data publikacji: 2017-05-12 12:26

Uchwały Zgromadzenia Wspólników Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Kluczborku sp. z o.o.

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-05-16
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-05-16 11:39

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-05-16
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-05-16 13:45

OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU PROTOKOŁU OPISU NIERUCHOMOŚCI DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

 • opublikował: Joanna Kowalik
  data publikacji: 2017-06-08 14:25
 • zmodyfikował: Joanna Kowalik
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-08 14:30

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym

 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-09 13:08
 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-06-09
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-06-09 13:05
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-06-09 13:08

Obwieszczenie Wójta Lasowic Wielkich o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia "Remont dwóch odcinków równoległychgazociągów relacji Tworóg-Komorzno.."

drukujdrukuj

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-07-05
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-07-05 13:59

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o zmianie zakresu wszczętego postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

drukujdrukuj

 • autor informacji: Leszek Skulski
  data wytworzenia: 2017-06-12
 • opublikował: Leszek Skulski
  data publikacji: 2017-06-12 15:15

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wydaniu decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publucznego.

 • opublikował: Leszek Skulski
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-14 11:37

drukujdrukuj

 • autor informacji: Leszek Skulski
  data wytworzenia: 2017-07-12
 • opublikował: Leszek Skulski
  data publikacji: 2017-07-13 09:43
 • zmodyfikował: Leszek Skulski
  ostatnia modyfikacja: 2017-07-13 09:47

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wydaniu decyzji kończącej postepowanie w sprawie ustalenia lokalizacji celu publucznego.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Leszek Skulski
  data wytworzenia: 2017-08-01
 • opublikował: Leszek Skulski
  data publikacji: 2017-08-01 12:47
 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-08-21
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-08-21
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2017-08-21 12:39
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-08-21 12:37

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP Kluczbork w rej. ul. Pułaskiego.

drukujdrukuj

 • opublikował: Leszek Skulski
  data publikacji: 2017-08-21 13:35

Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP Kluczbork w rejonie ul. Skłodowskiej - Curie.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Leszek Skulski
  data wytworzenia: 2017-09-04
 • opublikował: Leszek Skulski
  data publikacji: 2017-09-04 15:13

Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kluczborka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP terenów zainwestowanych wsi Bażany.

drukujdrukuj

 • autor informacji: Leszek Skulski
  data wytworzenia: 2017-09-04
 • opublikował: Leszek Skulski
  data publikacji: 2017-09-04 15:19
 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-09-07
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-09-07 12:48

Obwieszczenie Wojewody Opolskiego w sprawie wydania decyzji na realizację inwestycji drogowej

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2017-09-12
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2017-09-12 14:30

Adres

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Kontakt

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.