Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 listopada 2018r. - sesja I

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od I/1/18 do I/3/18

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2018r. - sesja II

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od II/4/18 do II/15/18

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018r. - sesja III

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od III/16/18 do III/41/18

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2018r. - sesja IV

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od IV/42/18 do IV/50/18

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019r. - sesja V

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od V/51/19 do V/91/19

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2019r. - sesja VI

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od VI/92/19 do VI/115/19

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019r. - sesja VII

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od VII/116/19 do VII/149/19

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 kwietnia 2019r. - sesja VIII

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od VIII/150/19 do VIII/161/19

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2019r. - sesja IX

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od IX/162/19 do IX/175/19

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 19 czerwca 2019r. - sesja X

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od X/176/19 do X/188/19

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 sierpnia 2019r. - sesja XI

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od XI/189/19 do XI/205/19

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019r. - sesja XII

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od XII/206/19 do XII/224/19

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2019r. - sesja XIII

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od XIII/225/19 do XIII/232/19

UCHWAŁA NR XIV/233/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenie stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Opolskiej w Kluczborku

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-12-03 11:48

UCHWAŁA NR XIV/234/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie podatku od środków transportowych

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-12-03 11:49

UCHWAŁA NR XIV/235/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia mieszkańców gminy Kluczbork

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-12-03 11:50

UCHWAŁA NR XIV/236/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii dot. wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) oraz wkładu pieniężnego do Spółki zo.o. „Eko-Region” z siedzibą w Bełchatowie w zamian za objęcie udziałów w spółce

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-12-03 11:51

UCHWAŁA NR XIV/237/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-12-03 11:52

UCHWAŁA NR XIV/238/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu „ Kluczbork dla rodziny +” obowiązującego od 2020 roku

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-12-03 11:52

UCHWAŁA NR XIV/239/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu „Gmina Kluczbork dla Seniora” obowiązującego od 2020 roku

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-12-03 11:53

UCHWAŁA NR XIV/240/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały Nr V/81/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-12-03 11:54

UCHWAŁA NR XIV/241/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie nieruchomości

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-12-03 12:13

UCHWAŁA NR XIV/242/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kluczborku oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-12-03 12:15

UCHWAŁA NR XIV/243/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-12-03 12:17

UCHWAŁA NR XIV/244/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Kluczbork, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-12-03 12:20

UCHWAŁA NR XIV/245/19 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-12-03 12:20

Uchwała Nr XIV/246/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2019-12-03 12:22

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11835
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-03 12:23

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3360226
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-10 09:24

Stopka strony