Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 21 listopada 2018r. - sesja I

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od I/1/18 do I/3/18

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2018r. - sesja II

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od II/4/18 do II/15/18

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018r. - sesja III

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od III/16/18 do III/41/18

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2018r. - sesja IV

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od IV/42/18 do IV/50/18

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 23 stycznia 2019r. - sesja V

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od V/51/19 do V/91/19

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 lutego 2019r. - sesja VI

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od VI/92/19 do VI/115/19

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 3 kwietnia 2019r. - sesja VII

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od VII/116/19 do VII/149/19

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 kwietnia 2019r. - sesja VIII

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od VIII/150/19 do VIII/161/19

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2019r. - sesja IX

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od IX/162/19 do IX/175/19

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 19 czerwca 2019r. - sesja X

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od X/176/19 do X/188/19

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 sierpnia 2019r. - sesja XI

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od XI/189/19 do XI/205/19

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 24 września 2019r. - sesja XII

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od XII/206/19 do XII/224/19

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2019r. - sesja XIII

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od XIII/225/19 do XIII/232/19

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 listopada 2019r. - sesja XIV

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od XIV/233/19 do XIV/246/19

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 20 grudnia 2019r. - sesja XV

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od XV/247/19 do XV/262/19

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 stycznia 2020r. - sesja XVI

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od XVI/263/20 do XVI/274/20

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 26 lutego 2020r. - sesja XVII

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od XVII/275/20 do XVII/284/20

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 15 kwietnia 2020r. - sesja XVIII

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od XVIII/285/20 do XVIII/320/20

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 maja 2020r. - sesja XIX

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od XIX/321/20 do XIX/333/20

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 17 czerwca 2020r. - sesja XX

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od XX/334/20 do XX/340/20

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 8 lipca 2020r. - sesja XXI

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od XXI/341/20 do XXI/350/20

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 2 września 2020r. - sesja XXII

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od XXII/351/20 do XXII/364/20

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2020r. - sesja XXIII

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku: od XXIII/365/20 do XXIII/372/20

UCHWAŁA NR XXIV/373/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 października 2020 r. w sprawie przekształcenia jednostki budżetowej o nazwie Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku w samorządową instytucję kultury o nazwie Centrum Aktywności Lokalnej w Kluczborku i nadania jej Statutu

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2020-11-04 07:40

UCHWAŁA NR XXIV/374/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 października 2020 r. w sprawie ustalenia Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2020-11-04 07:41

UCHWAŁA NR XXIV/375/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji „Kluczbork”

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2020-11-04 07:42

UCHWAŁA NR XXIV/376/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 października 2020 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2020-11-04 08:04

UCHWAŁA NR XXIV/377/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 października 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2020-11-04 08:04

UCHWAŁA NR XXIV/378/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczbork

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2020-11-04 08:05

UCHWAŁA NR XXIV/379/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 października 2020 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2020-11-04 08:07

UCHWAŁA NR XXIV/380/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2020-11-04 08:11

UCHWAŁA NR XXIV/381/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 października 2020 r. w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej i powołania jej przewodniczącego

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2020-11-04 08:12

UCHWAŁA NR XXIV/382/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 października 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIII/368/20 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 30 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Kluczbork

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2020-11-04 08:13

UCHWAŁA NR XXIV/383/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 października 2020 r. w sprawie nadania nazwy parkowi położonemu na terenie miasta Kluczbork

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2020-11-04 08:14

UCHWAŁA NR XXIV/384/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2020-11-04 08:14

Uchwała Nr XXIV/385/20 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2020-11-04 08:16

UCHWAŁA NR XXIV/386/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 października 2020 r. w sprawie apelu do radnych Gminy Byczyna,Wołczyn i Lasowice Wielkie

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2020-11-04 08:17

UCHWAŁA NR XXIV/387/20 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 października 2020 r. w sprawie zmiany Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Kluczbork na 2020 rok

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2020-11-04 08:18

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 27109
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-11-04 08:18