Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

STYCZEŃ· 2018r.

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-01-25 12:35

Zarządzenie Nr AO.120.1.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr AO.120.1.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 16 stycznia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-01-31 14:39
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-31 14:38

Zarządzenie Nr AO.120.2.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 17 stycznia 2018r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-01-25 12:36

Zarządzenie Nr AO.120.3.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patoliogiom społecznym, ogłoszonym 2 stycznia 2018r.

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-01-31
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-01-31 14:40

LUTY 2018r.

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-02-23
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-02-23 12:17

Zarządzenie Nr AO.120.4.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie powołania zespołu kwalifikującego wnioski o udzielenie dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-02-15
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-02-15 09:23

Zarządzenie Nr AO.120.5.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 9 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr AO.120.5.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 9 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-02-23
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-02-23 12:18

Zarządzenie Nr AO.120.6.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr AO.120.6.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 13 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-02-23
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-02-23 12:19

Zarządzenie Nr AO.120.7.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powołania Komisji do oceny przydatności majątku ruchomego

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-02-23
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-02-23 12:20

Zarządzenie Nr AO.120.8.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie przeznaczenia do likwidacji zużytego majątku ruchomego

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-02-23
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-02-23 12:21

Zarządzenie Nr AO.120.9.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr AO.120.9.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 27 lutego 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-03-13
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-03-13 11:39

MARZEC 2018r.

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-03-13
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-03-13 11:40

Zarządzenie Nr AO.120.10.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 2 marca 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr AO.120.10.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 2 marca 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-03-13
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-03-13 11:41

Zarządzenie Nr AO.120.11.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 2 marca 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-03-13
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-03-13 11:42

Zarządzenie Nr AO.120.12.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 12 marca 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr AO.120.12.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 12 marca 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-03-13
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-03-13 11:43

Zarządzenie Nr AO.120.13.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 14 marca 2018r. w sprawie dokonania przeglądu materiałów zawierających informacje niejawne

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-03-27 08:54

Zarządzenie Nr AO.120.14.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 23 marca 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-03-27
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-03-27 08:55

Zarządzenie Nr AO.120.15.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 27 marca 2018r. w sprawie przygotowania Stanowiska Kierowania Burmistrza Miasta Kluczborka w ramach Systemu Kierowania Bezpieczeństwem Narodowym w województwie opolskim

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-04-05
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-04-05 09:04

KWIECIEŃ 2018r.

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-04-05
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-04-05 14:41

Zarządzenie Nr AO.120.16.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr AO.120.16.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 5 kwietnia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-04-05
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-04-05 14:42

Zarządzenie Nr AO.120.17.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert z zakresu kultury sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, ogłoszonym 1 marca 2018r.

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-04-18
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-04-18 15:00

Zarządzenie Nr AO.120.18.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr AO.120.18.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 11 kwietnia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-04-18
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-04-18 15:02

Zarządzenie Nr AO.120.19.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 16 kwietnia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartych konkursach ofert

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-04-19
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-04-19 08:59

Zarządzenie Nr AO.120.20.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr AO.120.20.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-04-19
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-04-19 09:01

Zarządzenie Nr AO.120.21.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr AO.120.21.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 17 kwietnia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-04-19
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-04-19 09:02

Zarządzenie Nr AO.120.22.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 20 kwietnia 2018r. w sprawie wprowadzenia do użytku służbowego "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" dla Urzędu Miejskiego w Kluczborku

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-04-20
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-04-20 14:43

Zarządzenie Nr AO.120.24.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr AO.120.24.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-05-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-05-02 14:52

Zarządzenie Nr AO.120.25.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 30 kwietnia 2018r. w sprawie dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-05-17
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-05-17 10:21

MAJ 2018r.

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-05-17
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-05-17 10:23

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1478
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-05-17 10:23

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1989483
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-05-25 11:30

Stopka strony