Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

STYCZEŃ· 2018r.

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-01-25 12:37

Zarządzenie Nr AO.0050.1.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kluczborku na rok 2018

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-01-25 12:42

Zarządzenie Nr AO.0050.2.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-01-25 12:45

Zarządzenie Nr AO.0050.3.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kluczbork do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetu Gminy, do udzielania zaliczek pracownikom oraz do zaciągania zobowiązań finansowych

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-01-25 12:48

Zarządzenie Nr AO.0050.4.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 3 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-01-25 15:02

Zarządzenie Nr AO.0050.5.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 3 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-01-25 15:02
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-25 12:53

Zarządzenie Nr AO.0050.6.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 3 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchmości przeznaczonej do zbycia

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-01-25 15:03

Zarządzenie Nr AO.0050.7.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 3 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2018-2020

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-01-25 15:03

Zarządzenie Nr AO.0050.8.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-01-25 12:56

Zarządzenie Nr AO.0050.9.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-01-25 15:03

Zarządzenie Nr AO.0050.10.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie procedur kontroli i egzekucji spełniania obowiązku nauki w gminie Kluczbork

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-01-25 15:03

Zarządzenie Nr AO.0050.11.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-01-25 15:03

Zarządzenie Nr AO.0050.12.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Kluczbork w roku szkolnym 2018/2019

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-01-25 13:00
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-25 15:05

Zarządzenie Nr AO.0050.13.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-01-31
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-01-31 09:20

Zarządzenie Nr AO.0050.14.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-02-09
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-02-09 11:27

Zarządzenie Nr AO.0050.15.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-02-09
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-02-09 11:29

Zarządzenie Nr AO.0050.16.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2018 roku

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-02-09
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-02-09 11:31

Zarządzenie Nr AO.0050.17.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-02-09
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-02-09 11:33

Zarządzenie Nr AO.0050.18.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-02-09
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-02-09 11:35

Zarządzenie Nr AO.0050.20.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 2 lutego 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr AO.0050.127.2016 z dnia 30.08.2016

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-02-09
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-02-09 11:37

Zarządzenie Nr AO.0050.21.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-02-09
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-02-15 09:09
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-15 09:08

Zarządzenie Nr AO.0050.22.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Kluczbork

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-02-09
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-02-09 11:38

Zarządzenie Nr AO.0050.23.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie porozumienia dotyczącego ustalenia dziennej stawki żywieniowej w Oddziałach Przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej z Odziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-02-15
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-02-15 09:10

Zarządzenie Nr AO.0050.24.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 9 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-02-15
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-02-15 13:56
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-15 13:57

Zarządzenie Nr AO.0050.25.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych w Gminie Kluczbork

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-02-15
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-02-15 09:13

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 338
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-02-15 13:58

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1804813
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-02-16 14:02

Stopka strony