Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

dni

Ilość znalezionych akapitów: 1

nazwadataużytkownikstrona
Plan Zamówień Publicznych w 2021 roku2021-01-19 12:07 [modyfikacja]Jarosław NazarkiewiczPlan Zamówień Publicznych

Ilość znalezionych zbiorów plików: 22

nazwadataużytkownikstrona
Projekt w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej2021-01-20 11:38Ewa KuziemskaProjekty uchwał
Zaproszenie na sesje Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 27 stycznia 2021 r.2021-01-20 11:33Bogusława MajProjekty uchwał
brak tytułu2021-01-20 10:46Jolanta Matusiak-CzystyInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - zgody wodnoprawne
brak tytułu2021-01-20 10:38Jolanta Matusiak-CzystyInformacja o wszczęciu postępowania administracyjnego - zgody wodnoprawne
Projekt w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i przychodów2021-01-20 08:27Ewa KuziemskaProjekty uchwał
Projekt w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Kluczbork na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub znajdującym się w gminnej ewidencji2021-01-20 08:26Ewa KuziemskaProjekty uchwał
Projekt w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych przez nauczycieli w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych na terenie Gminy Kluczbork2021-01-20 08:25Ewa KuziemskaProjekty uchwał
Projekt w sprawie zmiany uchwały Nr IX/167/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Gotartów2021-01-20 08:24Ewa KuziemskaProjekty uchwał
Projekt w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu na realizację zadania pn.: „Programy psycho-korekcyjne dla dzieci pochodzących z rodzin dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu realizowane przez Poradnię Psychologiczno -Pedagogiczną w Kluczborku”2021-01-20 08:23Ewa KuziemskaProjekty uchwał
Projekt w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Kluczborskiemu na realizację zadania pn.: „Pomoc ofiarom przemocy w sytuacji kryzysowej przebywającym w Centrum Interwencji Kryzysowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kluczborku”2021-01-20 08:23Ewa KuziemskaProjekty uchwał
Projekt w sprawie ustalenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego w gminie Kluczbork2021-01-20 08:22Ewa KuziemskaProjekty uchwał
Projekt w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLVI/492/05 z dnia 30 listopada 2005 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej2021-01-20 08:20Ewa KuziemskaProjekty uchwał
Projekt w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej2021-01-20 08:20Ewa KuziemskaProjekty uchwał
Projekt w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/233/19 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Opolskiej w Kluczborku2021-01-20 08:19Ewa KuziemskaProjekty uchwał
Projekt w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Kluczborku na 2021 r.2021-01-20 08:18Ewa KuziemskaProjekty uchwał
Projekt w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Kluczborku na 2021 r.2021-01-20 08:17Ewa KuziemskaProjekty uchwał
Projekt w sprawie zatwierdzenia Planu Pracy na rok 2021 oraz Programów Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Kluczborku z Filią w Kuniowie2021-01-20 08:16Ewa KuziemskaProjekty uchwał
Projekt w sprawie rozpatrzenia petycji z dnia 14 grudnia 2020 r.2021-01-20 08:15Ewa KuziemskaProjekty uchwał
Projekt w sprawie umorzenia wierzytelności2021-01-20 08:14Ewa KuziemskaProjekty uchwał
Projekt w sprawie określenia szczególowych wymogów raportu o stanie gminy2021-01-20 08:13Ewa KuziemskaProjekty uchwał
Projekt w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Kluczbork do programu powszechnej nauki pływania w ramach projektu pn. „Umiem pływać” ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w roku 20212021-01-20 08:12Ewa KuziemskaProjekty uchwał
Plan Zamówień Publicznych w 2021 roku2021-01-19 12:05Jarosław NazarkiewiczPlan Zamówień Publicznych