Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

dni

Ilość znalezionych akapitów: 4

nazwadataużytkownikstrona
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 19.12.2018 r.2018-12-19 13:19 [modyfikacja]Joanna KowalikInformacja o wykazach nieruchomości
Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018r. - sesja III2018-12-19 11:27Jarosław NazarkiewiczUchwały Rady Miejskiej
Komisje Rady Miejskiej w Kluczborku2018-12-19 11:25 [modyfikacja]Jarosław NazarkiewiczKomisje Rady Miejskiej
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia - 18.12.20182018-12-18 08:50 [modyfikacja]Irena ŚwiderskaInformacja o wykazach nieruchomości

Ilość znalezionych zbiorów plików: 30

nazwadataużytkownikstrona
brak tytułu2018-12-19 13:15Joanna KowalikInformacja o wykazach nieruchomości
Owieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa2018-12-19 11:06Leszek SkulskiKomunikaty, Ogłoszenia, Obwieszczenia 2018
Uchwała Nr III/41/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej2018-12-19 08:07Ewa KuziemskaUchwały Rady Miejskiej
UCHWAŁA NR III/40/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków2018-12-19 07:59Ewa KuziemskaUchwały Rady Miejskiej
UCHWAŁA NR III/39/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłat diet dla radnych Rady Miejskiej w Kluczborku2018-12-19 07:57Ewa KuziemskaUchwały Rady Miejskiej
UCHWAŁA NR III/38/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłat diet dla radnych Rady Miejskiej w Kluczborku2018-12-19 07:55Ewa KuziemskaUchwały Rady Miejskiej
UCHWAŁA NR III/37/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie organizacji wspólnej obsługi administracyjnej, finansowoksięgowej i organizacyjnej dla jednostek budżetowych Gminy Kluczbork oraz nadania Statutu Administracji Oświaty w Kluczborku2018-12-19 07:54Ewa KuziemskaUchwały Rady Miejskiej
UCHWAŁA NR III/36/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Statutu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kluczborku2018-12-19 07:53Ewa KuziemskaUchwały Rady Miejskiej
UCHWAŁA NR III/35/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego2018-12-19 07:52Ewa KuziemskaUchwały Rady Miejskiej
UCHWAŁA NR III/34/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2019r. za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach podstawowych i szkole muzycznej, dla których organem prowadzącym jest gmina Kluczbork2018-12-19 07:51Ewa KuziemskaUchwały Rady Miejskiej
UCHWAŁA NR III/33/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, godziny doraźnych zastępstw, a także wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy dla nauczycieli2018-12-19 07:50Ewa KuziemskaUchwały Rady Miejskiej
UCHWAŁA NR III/32/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów naboru wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych w gminie Kluczbork2018-12-19 07:49Ewa KuziemskaUchwały Rady Miejskiej
UCHWAŁA NR III/31/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na okres 10 lat2018-12-19 07:48Ewa KuziemskaUchwały Rady Miejskiej
UCHWAŁA NR III/30/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji aktualizacji Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na terenie Gminy Kluczbork2018-12-19 07:47Ewa KuziemskaUchwały Rady Miejskiej
UCHWAŁA NR III/29/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia do realizacji aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kluczbork2018-12-19 07:45Ewa KuziemskaUchwały Rady Miejskiej
UCHWAŁA NR III/28/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr VIII/77/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania2018-12-19 07:36Ewa KuziemskaUchwały Rady Miejskiej
UCHWAŁA NR III/27/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-20232018-12-19 07:33Ewa KuziemskaUchwały Rady Miejskiej
UCHWAŁA NR III/26/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych programem wieloletnim "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-20232018-12-19 07:31Ewa KuziemskaUchwały Rady Miejskiej
UCHWAŁA NR III/25/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Gotartów2018-12-19 07:28Ewa KuziemskaUchwały Rady Miejskiej
UCHWAŁA NR III/24/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie nadania nazwy dla ulicy na terenie miasta Kluczborka2018-12-19 07:27Ewa KuziemskaUchwały Rady Miejskiej
UCHWAŁA NR III/23/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie umorzenia wierzytelności2018-12-19 07:26Ewa KuziemskaUchwały Rady Miejskiej
UCHWAŁA NR III/22/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie umorzenia wierzytelności2018-12-19 07:25Ewa KuziemskaUchwały Rady Miejskiej
UCHWAŁA NR III/21/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Kluczborklu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Spraw Obywatelskich i Socjalnych oraz ustalenia jej składu osobowego2018-12-18 13:35Ewa KuziemskaUchwały Rady Miejskiej
UCHWAŁA NR III/20/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/10/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Kultury,Oświaty,Sportu i Turystyki oraz ustalenia jej składu osobowego2018-12-18 13:33Ewa KuziemskaUchwały Rady Miejskiej
UCHWAŁA NR III/19/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/9/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji d/s Wsi, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Żywnościowej i Ochrony Środowiska oraz ustalenia jej składu osobowego2018-12-18 13:28Ewa KuziemskaUchwały Rady Miejskiej
UCHWAŁA NR III/18/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/8/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej oraz ustalenia jej składu osobowego2018-12-18 13:27Ewa KuziemskaUchwały Rady Miejskiej
UCHWAŁA NR III/17/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/7/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Skarg oraz ustalenia jej składu osobowego2018-12-18 13:26Ewa KuziemskaUchwały Rady Miejskiej
UCHWAŁA NR III/16/18 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały Nr II/5/18 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej oraz ustalenia jej składu osobowego2018-12-18 13:24Ewa KuziemskaUchwały Rady Miejskiej
brak tytułu2018-12-18 08:49Irena ŚwiderskaInformacja o wykazach nieruchomości
brak tytułu2018-12-18 08:44Irena ŚwiderskaInformacja o wykazach nieruchomości

Ilość znalezionych postępowań: 1

nazwadataużytkownikstrona
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty2018-12-18 11:42 [modyfikacja]Agnieszka Socha-Dłubaklink

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2508389
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-12-19 13:19

Stopka strony