Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

dni

Ilość znalezionych zbiorów plików: 3

nazwadataużytkownikstrona
brak tytułu2021-04-16 12:07Artur CzerwonyEwidencja kąpielisk
Zarządzenie Nr BR.0050.67.2021 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 9 kwietnia 2021r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków2021-04-16 08:59Jarosław NazarkiewiczZarządzenia BR.0050...2021
Zarządzenie Nr BR.0050.69.2021 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 14 kwietnia 2021r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały dotyczącej: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjne -wypoczynkowe.2021-04-16 06:57Jarosław NazarkiewiczZarządzenia BR.0050...2021