Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

dni

Ilość znalezionych akapitów: 1

nazwadataużytkownikstrona
Lista osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w I przetargu ustnym ograniczonym nr GNP.6840.23.2021.JK2021-07-29 15:25 [modyfikacja]Joanna KowalikPrzetargi na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości

Ilość znalezionych zbiorów plików: 5

nazwadataużytkownikstrona
brak tytułu2021-07-29 15:20Joanna KowalikPrzetargi na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości
Zarządzenie Nr BR.0050.131.2021 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej2021-07-29 12:54Jarosław NazarkiewiczZarządzenia BR.0050...2021
Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kluczborka część południowa2021-07-29 11:53Jarosław NazarkiewiczPlanowanie przestrzenne
Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kluczborka o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany MPZP miasta Kluczborka część południowa2021-07-29 11:19Leszek SkulskiKomunikaty, Ogłoszenia, Obwieszczenia 2021
Ogłoszenie Burmistrza Miasta Kluczborka Nr OŚ.611.1.2021.JM-C z dnia 28 lipca 2021r. o wyłożeniu do publicznej wiadomości "Projektu uproszczonego planu urządzenia lasu"2021-07-28 11:40Jolanta Matusiak-CzystyKonsultacje społeczne

Ilość znalezionych postępowań: 1

nazwadataużytkownikstrona
ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA2021-07-28 14:06 [modyfikacja]Małgorzata Cirkolink