Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr BR.120.1.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie zmian osobowych w pełnieniu funkcji Inspektora Ochorny Danych Osobowych w Urzędzie Miejskim w Kluczborku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-01-18
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-04 10:11
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-04 10:11

Zarządzenie Nr BR.120.2.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr BR.120.2.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-01-18
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-01-18 12:54

Zarządzenie Nr BR.120.3.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr BR.120.3.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-01-22
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-01-22 08:32

Zarządzenie Nr BR.120.4.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Kluczborku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-01-23
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-01-23 10:01

Zarządzenie Nr BR.120.5.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydatana stanowisko podinspektora ds. rozliczeń i wydawania decyzji

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-01-23
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-01-30 12:01

Zarządzenie Nr BR.120.6.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-01-30 12:03

Zarządzenie Nr BR.120.7.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 25 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert z zakresu pomocy społecznej, ogłoszonym 3 stycznia 2019r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-02-21
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-04 09:38
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-04 09:39

Zarządzenie Nr BR.120.8.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Kluczborku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-02-21
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-04 09:38
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-04 10:14

Zarządzenie Nr BR.120.9.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert z zakresu przeciwdziałaniu uzależnieniom i patologiom społecznym, ogłoszonym 3 stycznia 2019r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-02-21
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-04 09:38
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-04 10:04

Zarządzenie Nr BR.120.10.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr BR.120.10.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-02-21
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-02-21 10:13

Zarządzenie Nr BR.120.11.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 25 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-06 13:15

Zarządzenie Nr BR.120.12.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

drukuj (Zarządzenie Nr BR.120.12.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-06 13:17

Zarządzenie Nr BR.120.13.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powołania zespołu kwalifikującego wnioski o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Kluczbork na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-06 15:04

Zarządzenie Nr BR.120.13A.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 5 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-04 10:27

Zarządzenie Nr BR.120.14.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-14
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-14 14:07

Zarządzenie Nr BR.120.15.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu Pracy w Urzędzie Miejskim w Kluczborku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-04 10:34

Zarządzenie Nr BR.120.16.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-04 10:37

Zarządzenie Nr BR.120.17.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-25 11:17

Zarządzenie Nr BR.120.18.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmian w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Urzędu Miejskiego w Kluczborku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-04 10:40

Zarządzenie Nr BR.120.19.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu przeprowadzenia okresowej oceny pracowników samorządowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-25 11:12

Zarządzenie Nr BR.120.20.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg, wniosków i petycji w Urzędzie Miejskim w Kluczborku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-27 14:08

Zarządzenie Nr BR.120.21.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-27 14:09

Zarządzenie Nr BR.120.22.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 18 marca 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-02 11:38

Zarządzenie Nr BR.120.23.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 12 kwietnia 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert z zakresu oświaty i wychowania, ogłoszonym 20 lutego 2019r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-23
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-23 14:11

Zarządzenie Nr BR.120.24.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 15 kwietnia 2019r. w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego w Urzędzie Miejskim w Kluczborku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-23
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-23 14:12

Zarządzenie Nr BR.120.25.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-05-22 09:28

Zarządzenie Nr BR.120.26.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-05-22 09:29

Zarządzenie Nr BR.120.27.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-06-06 13:08
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-06 13:08

Zarządzenie Nr BR.120.28.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-06-06 13:07
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-06 13:06

Zarządzenie Nr BR.120.29.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu podawania do publicznej wiadomości informacji realizujących zasadę jawności i przejrzystości finansów publicznych w Gminie Kluczbork

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-05-22 09:31

Zarządzenie Nr BR.120.30.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 3 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-06-19 13:37

Zarządzenie Nr BR.120.31.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 17 czerwca 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-06-19 13:43

Zarządzenie Nr BR.120.32.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 19 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Kluczbork

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-06-19 13:44

Zarządzenie Nr BR.120.33.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 czerwca 2019r. w sprawie powołania Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Kluczbork 2021-2030

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-06-21
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-06-21 13:26

Zarządzenie Nr BR.120.34.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 9 lipca 2019r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami majątku ruchomego powołania Komisji do oceny przydatności majątku ruchomego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-07-12
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-07-12 10:24

Zarządzenie Nr BR.120.35.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 15 lipca 2019r. w sprawie zaopiniowania Regulaminu Organizacyjnego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-07-22
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-07-22 11:24

Zarządzenie Nr BR.120.37.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 26 sierpnia 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-08-28
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-08-28 11:45

Zarządzenie Nr BR.120.38.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydatana stanowisko dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-08-30
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-08-30 12:02

Zarządzenie Nr BR.120.39.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 4 września 2019r. w sprawie powołania komisji przetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-09-11
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-09-11 15:09

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5628
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-09-11 15:09

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3197673
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-09-20 11:22

Stopka strony