Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zarządzenie Nr BR.0050.1.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kluczborku na rok 2019

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-01-18
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-01-18 12:27

Zarządzenie Nr BR.0050.2.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-01-18
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-01-18 12:29

Zarządzenie Nr BR.0050.3.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kluczbork do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetu Gminy, do udzielania zaliczek pracownikom oraz do zaciągania zobowiązań finansowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-01-18
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-01-18 12:30

Zarządzenie Nr BR.0050.4.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 2 stycznia 2019r. w sprawie określenia zasad zgłaszania zapotrzebowania nawykonanie dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-01-18
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-01-18 12:31

Zarządzenie Nr BR.0050.5.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 7 stycznia 2019r. w sprawie ustalenia stwek czynszowych za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kluczbork

 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-02-14 10:34
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-02-14 10:34

Zarządzenie Nr BR.0050.6.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 8 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-01-18
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-01-18 12:41

Zarządzenie Nr BR.0050.7.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 9 stycznia 2019r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu dla nieruchomości w Bąkowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-01-18
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-01-18 12:42

Zarządzenie Nr BR.0050.8.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Kluczbork na modernizację ogrzewania na ogrzewanie ekologiczne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-01-18
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-01-18 12:43

Zarządzenie Nr BR.0050.9.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-01-18 13:06
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-23 11:48

Zarządzenie Nr BR.0050.10.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 15 stycznia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-01-18
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-01-23 11:49
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-23 11:49

Zarządzenie Nr BR.0050.11.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie sprawie niewykonania prawa pierwokupu dla nieruchomości w Kluczborku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-01-18
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-01-18 12:47

Zarządzenie Nr BR.0050.12.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-01-22
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-01-22 08:33

Zarządzenie Nr BR.0050.13.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-01-22
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-01-22 08:34

Zarządzenie Nr BR.0050.14.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-01-22
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-01-22 08:35

Zarządzenie Nr BR.0050.15.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 22 stycznia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-02 09:56
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-02 09:56

Zarządzenie Nr BR.0050.16.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 23 stycznia 2019r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Kluczborka Nr AO.0050.162.2018 z dnia 26 września 2018r. dot. powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-01-30 12:13
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-02 10:03

Zarządzenie Nr BR.0050.17.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na rok szkolnym 2019/2020 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych szkół podstawowych, a także do oddziałów sportowych klas wyższych szkół podstawowych, niż klasa I, prowadzonych przez gminę Kluczbork

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-01-30 12:11

Zarządzenie Nr BR.0050.18.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-02-04 10:23

Zarządzenie Nr BR.0050.19.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 28 stycznia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-02-04 10:24

Zarządzenie Nr BR.0050.20.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-02-04 10:26
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-04 12:44

Zarządzenie Nr BR.0050.21.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-02-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-02-04 10:27

Zarządzenie Nr BR.0050.22.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 4 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-02-15
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-02-15 13:40

Zarządzenie Nr BR.0050.23.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 7 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-02-15
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-02-15 13:41

Zarządzenie Nr BR.0050.24.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-02-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-02-25 09:21
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-02 09:03

Zarządzenie Nr BR.0050.25.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-02-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-02-25 09:22
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-02 09:05

Zarządzenie Nr BR.0050.26.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej w Gminie Kluczbork

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-02-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-02-25 09:22

Zarządzenie Nr BR.0050.27.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 lutego 2019r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu na składanie wniosków o przyznanie stypendiów sportowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-02 10:08
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-02 10:08

Zarządzenie Nr BR.0050.28.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-06 13:25

Zarządzenie Nr BR.0050.29.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-06 13:27

Zarządzenie Nr BR.0050.30.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-06 13:28

Zarządzenie Nr BR.0050.31.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 25 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-25 13:52
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-25 13:52

Zarządzenie Nr BR.0050.32.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-07 13:01
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-07 13:01

Zarządzenie Nr BR.0050.33.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 1 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji celowych z budżetu Gminy Kluczbork na modernizację ogrzewania ma ogrzewanie proekologiczne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-06 14:10
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-06 14:10

Zarządzenie Nr BR.0050.34.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 4 marca 2019r. w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-06 07:44

Zarządzenie Nr BR.0050.35.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 4 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-25 13:52
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-25 13:54

Zarządzenie Nr BR.0050.36.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 5 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-06 13:33

Zarządzenie Nr BR.0050.37.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 5 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-06 13:34

Zarządzenie Nr BR.0050.38.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 5 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-06 13:36

Zarządzenie Nr BR.0050.39.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 5 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-06 13:34

Zarządzenie Nr BR.0050.40.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 8 marca 2019r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kluczbork

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-25 13:57

Zarządzenie Nr BR.0050.41.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 11 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-25 13:59

Zarządzenie Nr BR.0050.42.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 11 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-02 10:10
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-02 10:11

Zarządzenie Nr BR.0050.43.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 15 marca 2019r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-25 14:04

Zarządzenie Nr BR.0050.44.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 15 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-25 14:01
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-02 10:17

Zarządzenie Nr BR.0050.45.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 18 marca 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły podstawowej Nr 5 z Odziałami Integracyjnymi im. Emilli Plater w Kluczborku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-02 10:10
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-02 11:32

Zarządzenie Nr BR.0050.46.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 18 marca 2019r. udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu uzytkowania wieczystego nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-25 14:05

Zarządzenie Nr BR.0050.47.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 18 marca 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr AO.0050.127.2016 z dnia 30.08.2016r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-27 14:11
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-26 10:39

Zarządzenie Nr BR.0050.48.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 18 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-02 10:10
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-02 11:35

Zarządzenie Nr BR.0050.49.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 25 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-29 13:40
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-03-29 13:39

Zarządzenie Nr BR.0050.50.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 26 marca 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-27 14:13

Zarządzenie Nr BR.0050.51.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 27 marca 2019r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-03-27
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-03-27 14:14

Zarządzenie Nr BR.0050.53.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 29 marca 2019r. w sprawie powołania Dyrektora Miejskiej i Gmminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-23
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-23 14:15

Zarządzenie Nr BR.0050.54.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-04 12:47

Zarządzenie Nr BR.0050.55.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 29 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-04 14:18

Zarządzenie Nr BR.0050.56.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 29 marca 2019r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem sali audiowizualnej w Centrum Aktywności Lokalnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-02 08:59
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-04-02 09:00

Zarządzenie Nr BR.0050.57.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 4 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-04
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-04 12:51

Zarządzenie Nr BR.0050.58.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 5 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-12
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-12 08:44

Zarządzenie Nr BR.0050.59.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-16
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-10-21 14:06

Zarządzenie Nr BR.0050.60.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 5 kwietnia 2019r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-12
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-12 08:46

Zarządzenie Nr BR.0050.61.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 10 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-23
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-23 14:18

Zarządzenie Nr BR.0050.62.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 11 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-12
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-12 08:47

Zarządzenie Nr BR.0050.63.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 11 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-12
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-12 08:47

Zarządzenie Nr BR.0050.64.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 11 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-12
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-12 08:48

Zarządzenie Nr BR.0050.65.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 16 kwietnia 2019r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2019 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-23
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-23 14:21

Zarządzenie Nr BR.0050.66.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-23
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-23 14:23

Zarządzenie Nr BR.0050.67.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-23
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-23 14:24

Zarządzenie Nr BR.0050.68.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustego nieograniczonego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-24 08:07

Zarządzenie Nr BR.0050.69.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-24 08:08

Zarządzenie Nr BR.0050.70.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-24 08:09

Zarządzenie Nr BR.0050.71.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-26
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-26 11:14

Zarządzenie Nr BR.0050.72.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 18 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-24 08:11

Zarządzenie Nr BR.0050.73.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-24 11:54

Zarządzenie Nr BR.0050.74.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-24 11:55

Zarządzenie Nr BR.0050.75.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-24 11:55

Zarządzenie Nr BR.0050.76.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-24 11:56

Zarządzenie Nr BR.0050.77.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie określenia zasad zgłaszania zapotrzebowania nawykonanie dodatkowej usługi świadczonej przez Gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-04-24
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-04-24 11:57

Zarządzenie Nr BR.0050.78.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-05-22 11:06

Zarządzenie Nr BR.0050.79.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu organizowania i przeprowadzania przetargów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-06-06 13:13
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-06 13:12

Zarządzenie Nr BR.0050.80.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 26 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-05-22 11:08

Zarządzenie Nr BR.0050.81.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-05-22 15:00

Zarządzenie Nr BR.0050.82.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2019 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-05-22 15:01

Zarządzenie Nr BR.0050.83.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-05-22 15:02

Zarządzenie Nr BR.0050.84.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 2 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-05-22 15:04

Zarządzenie Nr BR.0050.85.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 2 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-05-22 15:06

Zarządzenie Nr BR.0050.86.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 6 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-05-22 15:07

Zarządzenie Nr BR.0050.87.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 9 maja 2019r. w sprawie odwołania i powołania członka Kluczborskiej Rady Seniorów

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-05-22 15:08

Zarządzenie Nr BR.0050.89.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 10 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-05-22 15:10

Zarządzenie Nr BR.0050.90.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 10 maja 2019r. w sprawie ustalenia odpłatności za wstęp na imprezę pod nazwą "DNI KLUCZBORKA 2019"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-05-22
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-05-22 15:13

Zarządzenie Nr BR.0050.91.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 13 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-06-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-06-06 13:24

Zarządzenie Nr BR.0050.92.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 14 maja 2019r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Kluczbork

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-06-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-06-06 13:26

Zarządzenie Nr BR.0050.93.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 14 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-06-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-06-06 13:33

Zarządzenie Nr BR.0050.94.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 15 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o udzelenie dotacji celowych z budżetu Gminy Kluczbork na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-06-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-06-06 13:34

Zarządzenie Nr BR.0050.95.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 16 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-06-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-06-06 13:35
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-21 14:09

Zarządzenie Nr BR.0050.96.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 16 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-06-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-09-13 14:52
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-21 14:12

Zarządzenie Nr BR.0050.97.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 20 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-06-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-06-06 13:36

Zarządzenie Nr BR.0050.98.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 22 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-06-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-06-06 13:38

Zarządzenie Nr BR.0050.99.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 23 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-06-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-06-06 13:39

Zarządzenie Nr BR.0050.100.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 23 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-06-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-06-06 13:41

Zarządzenie Nr BR.0050.101.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 29 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-06-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-06-06 13:42

Zarządzenie Nr BR.0050.102.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 29 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-06-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-06-06 13:43

Zarządzenie Nr BR.0050.103.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 30 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-06-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-06-06 13:45

Zarządzenie Nr BR.0050.104.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 31 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-06-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-06-13 11:14
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-13 11:14

Zarządzenie Nr BR.0050.104A.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 31 maja 2019r. w sprawie procedury realizacji przez Gminę Kluczbork obowiązków w zakresie realizacji identyfikacji schematów podatkowych (MDR) oraz przekazywania informacji o schematach podatkowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-06-05
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-10-21 14:16
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-21 14:18

Zarządzenie Nr BR.0050.105.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 4 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-06-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-06-06 13:52

Zarządzenie Nr BR.0050.106.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-06-13
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-06-13 11:23
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-13 11:27

Zarządzenie Nr BR.0050.107.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 5 czerwca 2019r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2019 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-06-13
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-06-13 11:28

Zarządzenie Nr BR.0050.108.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 6 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-06-13
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-06-13 11:26

Zarządzenie Nr BR.0050.109.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-06-19 13:51

Zarządzenie Nr BR.0050.110.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 11 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-06-19
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-06-19 13:53

Zarządzenie Nr BR.0050.111.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-06-21
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-06-21 14:35

Zarządzenie Nr BR.0050.112.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-06-21
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-06-21 14:37

Zarządzenie Nr BR.0050.113.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-06-21
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-06-21 14:36

Zarządzenie Nr BR.0050.114.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-06-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-06-27 13:58
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-27 13:58

Zarządzenie Nr BR.0050.115.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu realizacji Kluczborskiego Budżetu Obywatelskiego, wzoru formularza zgłoszeniowego, wzoru karty analizy zadania oraz wzoru karty do głosowania na rok 2020

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-06-26 10:20
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-06-26 10:20

Zarządzenie Nr BR.0050.116.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przerowadzenia inwentaryzacji w likwidowanej Filii Bibliotecznej Nr 2 Muzycznej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-06-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-06-25 12:49

Zarządzenie Nr BR.0050.117.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przerowadzenia inwentaryzacji w likwidowanej Filii Bibliotecznej Nr 1 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-06-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-06-25 12:50

Zarządzenie Nr BR.0050.118.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-06-28
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-06-28 14:26

Zarządzenie Nr BR.0050.119.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2019 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-06-28
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-06-28 14:27

Zarządzenie Nr BR.0050.120.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-07-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-07-02 14:32

Zarządzenie Nr BR.0050.121.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-07-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-07-02 14:33

Zarządzenie Nr BR.0050.122.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-07-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-07-02 14:33

Zarządzenie Nr BR.0050.123.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-07-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-07-02 14:34

Zarządzenie Nr BR.0050.124.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-07-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-07-02 14:35

Zarządzenie Nr BR.0050.125.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 27 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-07-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-07-02 14:36

Zarządzenie Nr BR.0050.126.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-07-12
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-07-12 10:27

Zarządzenie Nr BR.0050.127.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie przyjęcia "Instrukcji przyjmowania wpłat begotówkowych za pomocą kart płatniczych w Urzędzie Miejskim w Kluczborka i u Inkasenta"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-07-12
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-07-26 14:34
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-26 14:34

Zarządzenie Nr BR.0050.128.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-07-12
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-07-12 10:28

Zarządzenie Nr BR.0050.129.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 2 lipca 2019r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dziennika lekcyjnego w Publicznej Szkole Podstawowej z Odziałem Przedszkolnym i Przedszkolnym Odziałem Zamiejscowym w Biadaczu od roku szkolnego 2019/20 w formie elektronicznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-07-12
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-07-12 10:35

Zarządzenie Nr BR.0050.130.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 2 lipca 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-07-12
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-07-12 10:32

Zarządzenie Nr BR.0050.131.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 3 lipca 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-07-12
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-07-12 10:33

Zarządzenie Nr BR.0050.132.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 8 lipca 2019r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Odziałami Integracyjnymi im. Emilii Plater w Kluczborku, ul. M.Konopnickiej 17

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-07-12
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-07-12 10:36

Zarządzenie Nr BR.0050.133.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 8 lipca 2019r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-07-12
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-07-12 10:37
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-12 10:37

Zarządzenie Nr BR.0050.134.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 8 lipca 2019r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2019 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-07-12
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-07-12 10:38

Zarządzenie Nr BR.0050.135.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-07-22
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-07-22 11:19
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-22 11:22

Zarządzenie Nr BR.0050.136.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 10 lipca 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-07-22
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-07-22 11:21

Zarządzenie Nr BR.0050.137.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 15 lipca 2019r. w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o udzelenie dotacji celowych z budżetu Gminy Kluczbork na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-07-23
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-09-13 14:52
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-13 15:08

Zarządzenie Nr BR.0050.138.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 18 lipca 2019r. w sprawie ustanowienia prawa przejścia i przejazdu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-07-23
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-07-23 09:11

Zarządzenie Nr BR.0050.139.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 22 lipca 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-07-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-07-26 15:04
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-26 15:04

Zarządzenie Nr BR.0050.140.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 22 lipca 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-07-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-07-26 15:04
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-26 15:05

Zarządzenie Nr BR.0050.141.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 24 lipca 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu "Najładniejszy korowód dożynkowy 2019" oraz powołania komisji konkursowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-07-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-07-25 10:37

Zarządzenie Nr BR.0050.142.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 24 lipca 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-07-26
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-07-26 15:08

Zarządzenie Nr BR.0050.143.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-07-26
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-07-26 15:09

Zarządzenie Nr BR.0050.144.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-09-13
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-09-13 15:06

Zarządzenie Nr BR.0050.145.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-07-26
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-07-26 15:10
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-07-26 15:10

Zarządzenie Nr BR.0050.146.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 26 lipca 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-07-26
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-07-26 15:11

Zarządzenie Nr BR.0050.147.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 31 lipca 2019r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Miejskiego Zarządu Obiektów Komunalnych w Kluczborku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-08-19
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-08-19 14:52

Zarządzenie Nr BR.0050.148.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 5 sierpnia 2019r. w sprawie ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków o udzelenie dotacji celowych z budżetu Gminy Kluczbork na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-08-19
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-08-19 14:55

Zarządzenie Nr BR.0050.149.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 5 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-08-19
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-08-19 14:56

Zarządzenie Nr BR.0050.150.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-08-19
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-08-19 14:57

Zarządzenie Nr BR.0050.151.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 6 sierpnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-08-19
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-08-19 14:58

Zarządzenie Nr BR.0050.152.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 7 sierpnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-08-19
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-08-19 15:00

Zarządzenie Nr BR.0050.153.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 7 sierpnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-08-19
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-08-19 15:01

Zarządzenie Nr BR.0050.154.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 7 sierpnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-08-19
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-08-19 15:01

Zarządzenie Nr BR.0050.155.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 8 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-08-19
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-08-19 15:02

Zarządzenie Nr BR.0050.156.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie wyznacznia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-08-19
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-09-13 14:52
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-13 15:02

Zarządzenie Nr BR.0050.157.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-08-19
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-08-19 15:04
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-28 11:46

Zarządzenie Nr BR.0050.158.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-08-23
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-09-13 14:52
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-13 14:53

Zarządzenie Nr BR.0050.159.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-08-23
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-08-23 08:42

Zarządzenie Nr BR.0050.160.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-08-23
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-08-23 08:43

Zarządzenie Nr BR.0050.161.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 sierpnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-08-23
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-08-23 08:44

Zarządzenie Nr BR.0050.162.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 22 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-08-28
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-08-30 10:56
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-08-30 10:56

Zarządzenie Nr BR.0050.163.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola w Bogacicy z Odziałem Zamiejscowym w Bażanach w Gminie Kluczbork

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-08-28
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-08-28 11:48

Zarządzenie Nr BR.0050.164.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 28 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-09-11
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-09-11 14:52

Zarządzenie Nr BR.0050.165.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2019 roku, kształtowaniu się wielolotniej prognozy finansowej , oraz informacji o przebiegu wykonania planów instytucji kultury

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-09-11
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-09-13 14:52
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-13 14:58

Zarządzenie Nr BR.0050.166.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-09-11
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-09-11 14:55

Zarządzenie Nr BR.0050.167.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-09-11
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-09-11 14:56

Zarządzenie Nr BR.0050.168.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 30 sierpnia 2019r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2019 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-09-11
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-09-11 14:58

Zarządzenie Nr BR.0050.169.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 3 września 2019r. w sprawie określenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych w ramach Rądowego programu pomocy uczniom w 2019 roku - "Wyprawka szkolna"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-09-11
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-09-11 14:59

Zarządzenie Nr BR.0050.170.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 9 września 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr AO.0050.175.2018 z dnia 11 października 2018r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-09-11
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-09-11 15:00
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-09-11 15:02

Zarządzenie Nr BR.0050.171.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 9 września 2019r. w sprawie wykazu nieruchomości zabudowanej, przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-09-11
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-09-11 15:02

Zarządzenie Nr BR.0050.172.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 9 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-09-11
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-09-11 15:03
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-21 14:20

Zarządzenie Nr BR.0050.173.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 10 września 2019r. w sprawie odwołania Pani Marii Gużda ze stanowiska dyrektora Publicznego Przedszkola w Bogacicy z Odziałem Zamiejscowym w Bażanach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-09-11
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-09-11 15:04

Zarządzenie Nr BR.0050.174.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 10 września 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola w Bogacicy z Odziałem Zamiejscowym w Bażanach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-09-11
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-09-11 15:05

Zarządzenie Nr BR.0050.175.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 11 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-09-13
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-09-13 14:47
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-21 14:28

Zarządzenie Nr BR.0050.176.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 13 września 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr BR.0050.174.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 10 września 2019r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-09-13
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-09-13 14:48

Zarządzenie Nr BR.0050.177.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 16 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-10-21
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-10-21 14:30

Zarządzenie Nr BR.0050.178.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 17 września 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Łowkowice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-10-21
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-10-21 14:32

Zarządzenie Nr BR.0050.180.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 18 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-10-21
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-10-21 14:41

Zarządzenie Nr BR.0050.183.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 25 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-10-21
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-10-21 14:42

Zarządzenie Nr BR.0050.187.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 8 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-10-21
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-10-21 14:44

Zarządzenie Nr BR.0050.189.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 10 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-10-21
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-10-21 14:47

Zarządzenie Nr BR.0050.190.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 15 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-10-21
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-10-21 14:45

Zarządzenie Nr BR.0050.191.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 15 października 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola w Bogacicy z Odziałem Zamiejscowym w Bażanach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-10-21
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-10-21 14:49

Zarządzenie Nr BR.0050.192.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 18 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-10-22
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-10-22 10:16
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-10-24 08:47

Zarządzenie Nr BR.0050.193.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 października 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-10-22
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-10-22 10:17

Zarządzenie Nr BR.0050.194.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 22 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-11-05
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-11-05 09:00

Zarządzenie Nr BR.0050.197.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 25 października 2019r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę i bezumowne korzystanie z gruntów komunalnych na 2020r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-11-05
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-11-05 09:03

Zarządzenie Nr BR.0050.199.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 28 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-11-05
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-11-05 09:05

Zarządzenie Nr BR.0050.200.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 29 października 2019r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2019 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-11-05
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-11-05 09:06

Zarządzenie Nr BR.0050.201.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 29 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-11-05
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-11-05 09:07

Zarządzenie Nr BR.0050.201.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 29 października 2019r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu na składanie wniosków o przyznanie stypendiów sportowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-11-19
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-11-19 14:44

Zarządzenie Nr BR.0050.202.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 30 października 2019r. w sprawie ustalenia zasad weryfikacji kontrahentów zgodnie z tzw. białą listą podatników oraz stosowania mechanizmu podzilonej płatności VAT w jednostce samorządu terytorialnego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-11-05
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-11-05 09:10
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-06 07:35

Zarządzenie Nr BR.0050.203.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 30 października 2019r. w sprawie upoważnienia osób do zbierania podpisów w ramach ogłoszonych konsultacji społecznych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-11-05
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-11-05 09:08

Zarządzenie Nr BR.0050.204.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 31 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-11-05
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-11-05 09:10
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-08 15:06

Zarządzenie Nr BR.0050.205.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 31 października 2019r. w sprawie Zarządzenie Nr BR.0050.204.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 31 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-11-05
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-11-05 09:11
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-08 15:08

Zarządzenie Nr BR.0050.206.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 4 listopada 2019r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-11-05
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-11-05 09:13

Zarządzenie Nr BR.0050.208.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-11-19
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-11-19 14:51

Zarządzenie Nr BR.0050.209.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 8 listopada 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-11-19
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-11-19 15:01

Zarządzenie Nr BR.0050.211.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 13 listopada 2019r. w sprawie wyznaczenia dodatkowego terminu na składanie wniosków o przyznanie stypendiów sportowych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-11-19
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-11-19 14:46

Zarządzenie Nr BR.0050.212.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 23 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-11-19
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-11-19 15:03
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-19 15:05

Zarządzenie Nr BR.0050.213.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-11-19
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-11-19 14:50
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-20 08:38

Zarządzenie Nr BR.0050.214.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 14 listopada 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-11-19
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-11-19 14:50
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-20 08:40

Zarządzenie Nr BR.0050.215.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie ustalenia składu Kluczborskiej Rady Seniorów w kadencji 2019-2022

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-11-19
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-11-19 15:07

Zarządzenie Nr BR.0050.216.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 18 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-11-19
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-11-19 15:08

Zarządzenie Nr BR.0050.217.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 18 listopada 2019r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-11-19
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-11-19 15:09

Zarządzenie Nr BR.0050.219.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 20 listopada 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-12-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-12-02 12:28

Zarządzenie Nr BR.0050.221.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-12-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-12-02 12:30

Zarządzenie Nr BR.0050.222.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-12-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-12-02 12:32

Zarządzenie Nr BR.0050.223.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie odwołania i powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-12-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-12-02 12:33
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-05 11:32

Zarządzenie Nr BR.0050.224.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w terminie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. Zadania z zakresu pomocy społecznej: zapewnienie pomocy w postaci gorącego posiłku osobom, które własnym staraniem nie mogą go sobie zapewnić

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-12-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-12-02 12:34

Zarządzenie Nr BR.0050.225.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-12-05
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-12-05 11:26
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-06 10:05

Zarządzenie Nr BR.0050.226.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-12-05
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-12-05 11:26
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-06 10:06

Zarządzenie Nr BR.0050.227.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 2 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
  data wytworzenia: 2019-12-05
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-12-05 11:28

Zarządzenie Nr BR.0050.228.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 2 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
  data wytworzenia: 2019-12-05
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-12-05 11:29

Zarządzenie Nr BR.0050.230.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały dotyczących

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-12-06 10:12
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-06 10:12

Zarządzenie Nr BR.0050.231.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 5 grudnia 2019r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2019 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-12-17
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-12-17 12:59

Zarządzenie Nr BR.0050.233.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 6 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty "Gmina Kluczbork dla Seniora" oraz wniosku o wydanie karty "Gmina Kluczbork dla Seniora" i wzoru karty karty "Gmina Kluczbork dla Seniora"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Soberka
  data wytworzenia: 2019-12-10
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-12-10 07:48

Zarządzenie Nr BR.0050.234.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 6 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia katalogu ulg i zwolnień stosowanych przez jednostki samorządowe i instytucje kultury Gminy Kluczbork w ramach programu "Gmina Kluczbork dla Seniora" obowiązującego od 2020 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Soberka
  data wytworzenia: 2019-12-10
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-12-10 07:49

Zarządzenie Nr BR.0050.235.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 6 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania karty "Kluczbork dla rodziny +" oraz wniosku o wydanie karty "Kluczbork dla rodziny +" i wzoru karty karty "Kluczbork dla rodziny +"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Soberka
  data wytworzenia: 2019-12-10
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-12-10 07:51

Zarządzenie Nr BR.0050.236.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 6 grudnia 2019r. w sprawie wprowadzenia katalogu ulg i zwolnień stosowanych przez jednostki samorządowe i instytucje kultury Gminy Kluczbork w ramach programu "Kluczbork dla rodziny +" obowiązującego od 2020 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Soberka
  data wytworzenia: 2019-12-10
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-12-10 07:52

Zarządzenie Nr BR.0050.237.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 6 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnych przeznaczonych do wydzierżawienia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-12-06 14:28

Zarządzenie Nr BR.0050.238.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 6 grudnia 2019r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielenia i rozliczania dotacji celowych z budżetu Gminy Kluczbork na modernizację ogrzewania ma ogrzewanie proekologiczne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-12-06
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-12-06 14:21

Zarządzenie Nr BR.0050.239.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wniesienia aportem do spółki z o.o. "EKO-REGION" z siedzibą w Bełchatowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-12-17
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-12-17 13:02

Zarządzenie Nr BR.0050.241.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
  data wytworzenia: 2019-12-17
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-12-17 13:04

Zarządzenie Nr BR.0050.242.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
  data wytworzenia: 2019-12-17
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-12-17 13:05

Zarządzenie Nr BR.0050.243.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
  data wytworzenia: 2019-12-17
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-12-17 13:06

Zarządzenie Nr BR.0050.244.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 10 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości zabudowanej przeznaczonej do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
  data wytworzenia: 2019-12-17
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-12-17 13:06

Zarządzenie Nr BR.0050.245.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
  data wytworzenia: 2019-12-17
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-12-17 13:11

Zarządzenie Nr BR.0050.246.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-12-17
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-12-17 13:12
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-18 13:41

Zarządzenie Nr BR.0050.247.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 13 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-12-17
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-12-17 13:12
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-18 13:43

Zarządzenie Nr BR.0050.248.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 16 grudnia 2019r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-12-17
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-12-17 13:13

Zarządzenie Nr BR.0050.249.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-12-30
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-12-30 13:33

Zarządzenie Nr BR.0050.250.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-12-30
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-12-30 13:35

Zarządzenie Nr BR.0050.251.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 19 grudnia 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów uzupełniających do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Kluczborku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bogusława Maj
  data wytworzenia: 2019-12-30
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-12-30 13:38

Zarządzenie Nr BR.0050.252.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie ustalenia harmonogramu dyżurów i przerw wakacyjnej w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w Gminie Kluczbork

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-12-30
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-12-30 13:40

Zarządzenie Nr BR.0050.253.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie zasad udostępniania nieruchomości Gminy Kluczbork na potrzeby budowy infrastruktury technicznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-12-30
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-12-30 13:42

Zarządzenie Nr BR.0050.254.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie ustalenie ceny biletów za emisje filmowe w Centrum Aktywności Lokalnej pn. "Kino Bajka" w Kluczborku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-12-30
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-12-30 14:04

Zarządzenie Nr BR.0050.255.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 23 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2019-12-30
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2019-12-30 14:05

Zarządzenie Nr BR.0050.256.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2020-01-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-01-02 12:49
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2020-01-03 13:13

Zarządzenie Nr BR.0050.257.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2020-01-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-01-02 12:50

Zarządzenie Nr BR.0050.258.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Programu Odnowy Wsi

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2020-01-02
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-01-02 12:52

Zarządzenie Nr BR.0050.259.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2020-01-14
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-01-14 08:25

Zarządzenie Nr BR.0050.260.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2020-01-14
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-01-14 08:28

Zarządzenie Nr BR.0050.261.2019 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 31 grudnia 2019r. w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej do realizacji programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2019-2020

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Krzysztof Soberka
  data wytworzenia: 2020-01-31
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2020-01-31 10:42

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 23983
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-01-31 10:43

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3867551
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-08-06 11:27

Stopka strony