Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2012r. - sesja XXVII

 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2013-01-23 11:29

UCHWAŁA Nr XXVII/289/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2012 w sprawie obsadzenia mandatu radnego

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2012-12-05 09:59

UCHWAŁA NR XXVII/290/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie ustalenia składu osobowego komisji Rady Miejskiej w Kluczborku

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2012-12-05 10:02

UCHWAŁA NR XXVII/291/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Budżetu,Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2012-12-05 10:04

UCHWAŁA NRXXVII/292/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodęi zbiorowego odprowadzania ścieków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2012-12-05 10:08

UCHWAŁA NRXXVII/293/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Kluczbork z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2013

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2012-12-05 10:15

UCHWAŁA Nr XXVII/294/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/77/11 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na modernizację ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne lub budowę proekologicznego ogrzewania

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2012-12-05 10:22

UCHWAŁA NR XXVII/ 295/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia pilotażowego programu " Gmina Kluczbork dla Seniora" na rok 2013

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2012-12-05 10:27

UCHWAŁA NR XXVII/296/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie przyjęcia pilotażowego programu "Kluczbork dla rodziny + " na rok 2013

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2012-12-05 10:32

UCHWAŁA NR XXVII/297/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta ,przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na terenie gminy w 2013 roku.

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2012-12-06 08:28

UCHWAŁA NR XXVII/298/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2012-12-06 08:31

UCHWAŁA NR XXVII/299/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kluczborka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2012-12-06 08:34

UCHWAŁA NR XXVII/300/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2012-12-06 08:41

UCHWAŁA NR XXVII/301/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2012-12-06 08:45

UCHWAŁA NR XXVII/302/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie nadania Statutu Kluczborskiemu Domowi Kultury

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2012-12-06 08:49

UCHWAŁA NR XXVII/303/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów, wydatków i rozchodów

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2012-12-06 08:52

UCHWAŁA NR XXVII/304/12 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 28 listopada 2012r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2012-12-06 09:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 73250
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-11-13 09:13

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 2931085
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-16 12:50

Stopka strony