Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

Uchwały Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 marca 2013r. - sesja XXXII

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Kuziemska
 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2013-09-11 13:33

Uchwała Nr XXXII/348/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Kluczborskiego Domu Kultury w Kluczborku

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2013-04-03 12:04

Uchwała Nr XXXII/349/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 marca 2013r w sprawie przyjęcia sprawozdania Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2013-04-03 13:32

Uchwała Nr XXXII/350/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 marca2013r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Muzeum im. Jana Dzierżona w Kluczborku

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2013-04-03 13:40

Uchwała Nr XXXII/351/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zawarcia porozumienia z Powiatem Kluczborskim dotyczącego założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego przez Powiat Kluczborski

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2013-04-03 13:44

Uchwała Nr XXXII/352/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2013-04-03 14:06

Uchwała Nr XXXII/ 353/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie likwidacji Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym im. Marii Konopnickiej w Biadaczu

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2013-04-03 14:09

Uchwała Nr XXXII/354/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 25 stycznia 2013r. na Burmistrza Miasta Kluczborka i Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Kluczborku

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2013-04-03 14:12

Uchwała Nr XXXII/355/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2013-04-03 14:15

Uchwała Nr XXXII/356/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie umorzenia wierzytelności

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2013-04-03 14:18

Uchwała Nr XXXII/357/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie rozstrzygnięcia o wyodrębnieniu w budżecie gminy Kluczbork na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2013-04-03 14:21

Uchwała Nr XXXII/358/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2013-04-03 14:25

Uchwała Nr XXXII/359/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2013-04-03 14:30

Uchwała Nr XXXII/360/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2013-04-03 14:34

Uchwała Nr XXXII/361/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zainwestowanych wsi Kuniów

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2013-04-04 08:28

Uchwała Nr XXXII/362/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 26 lutego 2013r. na Burmistrza Miasta Kluczborka

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2013-04-04 08:35

Uchwała Nr XXXII/363/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kluczbork

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2013-04-04 08:38

Uchwała Nr XXXII/364/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej wniesienia jako wkładu niepieniężnego (aportu) do Spółki z o.o. Eko-region Bełchatów mienia w postaci nieruchomości gruntowej oraz objęcia w zamian udziałów Spółki

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2013-04-04 08:49

Uchwała Nr XXXII/ 365/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie kontynuacji w 2013 i 2014 roku realizacji projektu pn" Nowe kompetencje- nowe życie " Program aktywizacji zawodowej i społecznej osób długotrwale pozostających bez pracy w gminie Kluczbork

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2013-04-04 09:12

Uchwała Nr XXXII/ 366/13 Rady Miejskiej w Kluczborku z dnia 27 marca 2013r. w sprawie ustalenia planu sieci oraz granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Kluczbork

Metryka

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2013-04-04 09:15

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 95473
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-11-13 09:13