Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«lipiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

GNP.6840.36.2019.JK - Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 11.06.2019r

                                                                                                                                                                                               Kluczbork, dnia 11 czerwca 2019r.

Nr GNP.6840.36.2019.JK

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kluczborka

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2018r. poz. 2204 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz 2014r. poz. 1490 ), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości:

 

I przetarg ustny nieograniczony

1. Miasto Kluczbork, ul. Damrota 26 – ark. m. 6 działka nr 231/1 o pow. 0,0061 ha  w udziale 5155/10000, KW OP1U/00070628/9 ( obciążona służebnością drogi polegająca na prawie przejścia i przejazdu do działki 231/3 i 231/4 na ark. m. 6 ), lokal mieszkalny nr 2 o pow. 42,96 m2, złożony z 2 pokoi oraz kuchni , położony na I piętrze ( wc poza lokalem na korytarzu), wejście do lokalu     z podwórza ( działka nr 231/3 na ark. m.6 ) za pośrednictwem drewnianego krużganka współużytkowanego z właścicielem nieruchomości przy ul. Damrota 26a. Lokal kwalifikuje się do generalnego remontu. Budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków , działka znajduje się w obrębie strefy „A” ochrony konserwatorskiej.

Cena wywoławcza – 29.813,00  zł                                        

wadium – 4.472,00 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 1MWU- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  z usługami.

 

 

II przetarg ustny nieograniczony

1.Wieś Kujakowice Dolne – ark.m. 1 działka nr 48/1 o pow. 0,0470ha

KW OP1U/00041212/8 (wolna od obciążeń)

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 10.330,77zł.               

wadium: 2.067,00 zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona RM-9 – tereny zabudowy zagrodowej. Działka                   w sąsiedztwie terenów zabudowanych. Sieć uzbrojenia terenu w e.en. i wodę – w bliskości, rozłóg regularny. Działka niezabudowana.
Na w/w nieruchomość odbył się I przetarg w dniu 27.05.2019r.

 

 

III przetarg ustny nieograniczony

1.Kluczbork, ul. Katowicka – ark.m. 7 działka nr 41/7 o pow. 0,2995ha

KW OP1U/00017170/4 – w dziale III księgi wpisane jest służebność przechodu i przejazdu przez działki nr 41/2 km 7 stanowiącej drogę i działkę nr 41/5 km 7 , pasmem szerokości 5 metrów w południowej części działki na rzecz każdoczesnych użytkowników wieczystych i posiadaczy działki nr 41/4 km 7.(działka 41/7 k.m. 7 powstała z podziału działki nr 41/5 k.m. 7)

   Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 257.901,00zł.              

   wadium: 25.790,00 zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem  2US – tereny sportu i rekreacji. Działka zabudowana budynkiem hali sportowej oraz przybudowanym budynkiem gospodarczym. Podwórze nieutwardzone.

Działka występuje w obrębie strefy „B” ochrony konserwatorskiej. Zgodnie z wykazem zabytków architektury objętych ochroną konserwatorską ustaleniami planu, budynek gospodarczy na terenie działki 41/7 stanowi zabytek architektury wpisany do gminnej ewidencji zabytków.

Na w/w nieruchomość odbył się I przetarg w dniu 19.04.2019r., II przetarg w dniu 27.05.2019r.
 

2. Wieś Kuniów – ark.m. 9 działka nr 436 o pow. 0,1031ha

KW OP1U/00016043/8(wolna od obciążeń)

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 52.158,15zł.  

wadium: 7.824,00 zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem  21 MU – t. zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Działki uzbrojone w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Dla działki wyznaczono obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej teren o symbolu 21MU z terenem o symbolu 9KDD (droga), która wynosi 8 metrów.

Na w/w nieruchomość odbył się I przetarg w dniu 19.04.2019r., II przetarg w dniu 27.05.2019r.

 

3. Wieś Kuniów – ark.m. 9 działka nr 437 o pow. 0,1034ha

KW OP1U/00016043/8(wolna od obciążeń)

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 52.309,44zł.  

wadium: 7.847,00 zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem  21 MU – t. zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Działki uzbrojone w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Dla działki wyznaczono obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej teren o symbolu 21MU z terenem o symbolu 9KDD (droga), która wynosi 8 metrów.

Na w/w nieruchomość odbył się I przetarg w dniu 19.04.2019r., II przetarg w dniu 27.05.2019r.

 

4. Wieś Kuniów – ark.m. 9 działka nr 438 o pow. 0,1037ha

KW OP1U/00016043/8(wolna od obciążeń)

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 52.461,96zł.  

wadium: 7.870,00 zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem  21 MU – t. zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Działki uzbrojone w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Dla działki wyznaczono obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej teren o symbolu 21MU z terenem o symbolu 9KDD (droga), która wynosi 8 metrów. Na w/w nieruchomość odbył się I przetarg w dniu 19.04.2019r., II przetarg w dniu 27.05.2019r.

 

IV przetarg ustny nieograniczony

 

1. Kluczbork, ul. Księdza Skargi – ark.m. 4 działka nr 260/1 o pow. 0,1421ha

    KW OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

   Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 133.149,96zł.                              

   wadium: 13.315,00 zł.

   W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 3 MNU -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej (budowa drogi) przez wniesienie na rzecz gminy opłaty adiacenckiej. Nieruchomość podlega przepisom Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i związanymi z tą ustawą kosztami odrolnienia. (Klasy gruntów: RIIIb – 0,1100ha, RIVa - 0,0321ha).     Na w/w nieruchomość odbył się I przetarg w dniu 23.11.2018r., II przetarg w dniu 19.04.2019r., III przetarg w dniu 27.05.2019r.

 

2. Kluczbork, ul. Księdza Skargi – ark.m. 4 działka nr 261/1 o pow. 0,1411ha

    KW OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

   Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 132.212,70zł.                              

   wadium: 13.221,00 zł.

   W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 3 MNU -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej (budowa drogi) przez wniesienie na rzecz gminy opłaty adiacenckiej. Nieruchomość podlega przepisom Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i związanymi z tą ustawą kosztami odrolnienia. (Klasy gruntów: RIIIb – 0,0955ha, RIVa - 0,0456ha).    Na w/w nieruchomość odbył się I przetarg w dniu 23.11.2018r., II przetarg w dniu 19.04.2019r., III przetarg w dniu 27.05.2019r.
 

VI przetarg ustny nieograniczony

1. Kluczbork, ul. Księdza Skargi – ark.m. 4 działka nr 264/1 o pow. 0,1380ha

    KW OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

   Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 129.307,44zł.                              

   wadium: 12.931,00 zł.

   W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 3 MNU -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej (budowa drogi) przez wniesienie na rzecz gminy opłaty adiacenckiej. Nieruchomość podlega przepisom Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i związanymi z tą ustawą kosztami odrolnienia. (Klasy gruntów: R IVa - 0,1380ha). Na w/w nieruchomość odbył się I przetarg w dniu 16.07.2018r. II przetarg w dniu 15.10.2018r., III przetarg w dniu 23.11.2018r., IV przetarg w dniu 19.04.2019r., V przetarg w dniu 27.05.2019r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  15 lipca 2019r. o godz. 1000 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, sala nr 138, I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-   dowodu tożsamości, w przypadku osób fizycznych

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej,
a podlegających wpisowi do rejestru.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości.

Przystępujący  do przetargu  zobowiązani  są również do złożenia przed przetargiem w Urzędzie Miejskim w Kluczborku Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, pokój nr 140  pisemnego  oświadczenia o zapoznaniu    się    z   warunkami   i  przepisami  prawnymi  dotyczącymi  przetargu (formularz  oświadczenia, przepisy prawne w w/w wydziale).

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wniosą w terminie do 09.07.2019r. wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu w kasie Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85 1240 1662 1111 0000 2655 9452.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wniesione wadium zostanie:

-  zaliczone na  poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg

- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przez upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium  nie podlega zwrotowi. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości. Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu i powodach odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu , w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie http://www.otoprzetargi.pl/nieruchomości Szczegółowe informacje dot. przetargu  można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,  pokój 140, tel. 77 418 27 85 w godz. 800-1500.

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                           Burmistrz Miasta Kluczborka

                                                                                                                                                                                                                        Jarosław Kielar

 

 

drukuj (GNP.6840.36.2019.JK - Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 11.06.2019r)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 591792
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-06 14:51:14