Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«lipiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

GNP.6840.26.2020.JK - Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 30.04.2020r

                                                                                                                                                                                                                    Kluczbork, dnia 30 kwietnia 2020r.

Nr GNP.6840.26.2020.JK

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kluczborka

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2020r. poz. 65 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz 2014r. poz. 1490 ), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących
w skład gminnego zasobu nieruchomości:

I przetarg ustny nieograniczony

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1, Kluczbork, ul. Księdza Skorupki – ark.m. 4 działka nr 296 o pow. 0,0977ha

    Kw OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

   Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 130.228,71zł.                  

   wadium: 13.023,00 zł.

  W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 5 MN -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na terenie oznaczonym symbolem 5MN dla działki nr 296 wyznaczono obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej teren o symbolu 5MN z terenem o symbolu 1 KDD (drogą), która wynosi 5m.

 

2. Kluczbork, ul. Księdza Skorupki– ark.m. 4 działka nr 297 o pow. 0,0977ha

    Kw OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

     Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 130.228,71zł.                

   wadium: 13.023,00 zł.

 W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 5 MN -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na terenie oznaczonym symbolem 5MN dla działki nr 296 wyznaczono obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej teren o symbolu 5MN z terenem o symbolu 1 KDD (drogą), która wynosi 5m.  Nieruchomość podlega przepisom Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i związanymi z tą ustawą kosztami odrolnienia. (Klasy gruntów: RIIIb – 0,0051ha, RIVa - 0,0926ha).

Działka częściowo znajduje się w obrębie stanowiska archeologicznego  nr 23 ujętego w wojewódzkiej ewidencji stanowisk archeologicznych, podlegającego ochronie konserwatorskiej.  Związane to jest z prowadzeniem inwestycji pod nadzorem archeologicznym na koszt inwestora. Ponadto należy wystąpić do Opolskiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prace w zabytku.

 

3. Kluczbork, ul. Księdza Skorupki – ark.m. 4 działka nr 298 o pow. 0,0977ha

    Kw OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

   Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 130.228,71zł.               

   wadium: 13.023,00 zł.

   W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 5 MN -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na terenie oznaczonym symbolem 5MN dla działki nr 296 wyznaczono obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej teren o symbolu 5MN z terenem o symbolu 1 KDD (drogą), która wynosi 5m. Nieruchomość podlega przepisom Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych i związanymi z tą ustawą kosztami odrolnienia. (Klasy gruntów: RIIIb – 0,0590ha, RIVa - 0,0387ha).

Działka częściowo znajduje się w obrębie stanowiska archeologicznego  nr 23 ujętego w wojewódzkiej ewidencji stanowisk archeologicznych, podlegającego ochronie konserwatorskiej.  Związane to jest z prowadzeniem inwestycji pod nadzorem archeologicznym na koszt inwestora. Ponadto należy wystąpić do Opolskiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prace w zabytku.

 

4. Miasto Kluczbork, ul. Byczyńska 102 - ark. m. 4 działki nr 61 o pow. 0,0383 ha, nr 85 o pow. 0,0037 ha  i nr 87 o pow. 0,0367 ha ( łączna pow. 0,0787 ha ), Kw OP1U/00011451/6 ( wolna       od obciążeń )

Działka zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, parterowy
z częściowo mieszkalnym poddaszem o pow. użytkowej 131,11 m2 , częściowo podpiwniczony ( w tym 1 piwnica i korytarz o pow. użytkowej 25 m2 ), dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną, budynek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków , kwalifikuje się do remontu. Komórka gospodarcza w jednym ciągu z budynkiem mieszkalnym    o pow. 13,00 m2.

Cena wywoławcza – 272.169,00 zł plus podatek VAT obliczony proporcjonalnie od ceny uzyskanej w przetargu w wysokości 23%  dla działek niezabudowanych nr 85 i nr 87.

Wadium – 27.217,00 zł.

W planie  zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 1MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  5 czerwca 2020r. o godz. 1000 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, duża sala nr 62, II piętro.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-   dowodu tożsamości, w przypadku osób fizycznych

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości.

Przystępujący  do przetargu  zobowiązani  są również do złożenia przed przetargiem w Urzędzie Miejskim w Kluczborku pisemnego  oświadczenia o zapoznaniu    się    z   warunkami   i  przepisami  prawnymi  dotyczącymi  przetargu (formularz  oświadczenia, przepisy prawne  dostępne na stronie internetowej pod treścią ogłoszenia o przetargu)

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wniosą w terminie do 01.06.2020r. wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85 1240 1662 1111 0000 2655 9452. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wniesione wadium zostanie:

-  zaliczone na  poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg

- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przez upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium  nie podlega zwrotowi. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu i powodach odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu , w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie http://www.przetargi-gctrader.pl, www.otoprzetargi.pl.

Szczegółowe informacje dot. przetargu  można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,  nr  tel. 77 418 27 85 w godz. 800-1500.

 

Burmistrz Miasta Kluczborka

     Jarosław Kielar

 

 

drukuj (GNP.6840.26.2020.JK - Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 30.04.2020r)

Metryka

 • opublikował: Joanna Kowalik
  data publikacji: 2020-04-30 10:06
 • zmodyfikował: Joanna Kowalik
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-30 11:48

Metryka

 • opublikował: Joanna Kowalik
  data publikacji: 2020-04-30 11:21
 • zmodyfikował: Joanna Kowalik
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-05 06:56

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 591757
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-06 14:51:14