Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«lipiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

GNP.6840.30.2020.JK - Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 28.05.2020r

                                                                                                                                                                 Kluczbork, dnia 28 maja 2020r.

Nr GNP.6840.30.2020.JK

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kluczborka

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2020r. poz. 65 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz 2014r. poz. 1490 ), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości:

I przetarg ustny nieograniczony

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Miasto Kluczbork, ul. Księdza Skargi – ark.m. 4 działka nr 264/1 o pow. 0,1380ha

    Kw OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

   Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 183.947,73zł.                  

   wadium: 18.395,00 zł.

   W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 3 MNU -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa.

    Dla działki nr 264/1 wyznaczono obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej teren o symbolu 1KDD (drogą), która wynosi 5 metrów. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej (budowa drogi) przez wniesienie na rzecz Gminy Kluczbork opłaty adiacenckiej.

 

2. Miasto Kluczbork, ul. Księdza Skorupki – ark.m. 4 działka nr 299 o pow. 0,0977ha

    Kw OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

    Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 130.228,71zł.                 

   wadium: 13.023,00 zł.

   W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 5 MN -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na terenie oznaczonym symbolem 5MN dla działki nr 299 wyznaczono obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej teren o symbolu 5MN z terenem o symbolu 1 KDD (drogą), która wynosi 5m.  Nieruchomość podlega przepisom Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 i związanymi z tą ustawą kosztami odrolnienia. (Klasy gruntów: RIIIb – 0,0626ha, RIVa - 0,0351ha). Teren uzbrojony w sieć kanalizacyjną i wodociągową. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej (budowa drogi) przez wniesienie na rzecz Gminy Kluczbork opłaty adiacenckiej.

Działka częściowo znajduje się w obrębie stanowiska archeologicznego  nr 23 ujętego w wojewódzkiej ewidencji stanowisk archeologicznych, podlegającego ochronie konserwatorskiej.  Związane to jest
z prowadzeniem inwestycji pod nadzorem archeologicznym na koszt inwestora. Ponadto należy wystąpić do Opolskiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prace w zabytku.

 

3. Miasto Kluczbork, ul. Księdza Skorupki – ark.m. 4 działka nr 300 o pow. 0,0977ha

    Kw OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

    Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 130.228,71zł.                 

   wadium: 13.023,00 zł.

  W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 5 MN -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na terenie oznaczonym symbolem 5MN dla działki nr 300 wyznaczono obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej teren o symbolu 5MN z terenem o symbolu 1 KDD (drogą), która wynosi 5m. Nieruchomość podlega przepisom Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
i związanymi z tą ustawą kosztami odrolnienia. (Klasy gruntów: RIIIb – 0,0075ha, RIVa - 0,0902ha). Teren uzbrojony w sieć kanalizacyjną i wodociągową. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej (budowa drogi) przez wniesienie na rzecz Gminy Kluczbork opłaty adiacenckiej.

Działka częściowo znajduje się w obrębie stanowiska archeologicznego  nr 23 ujętego w wojewódzkiej ewidencji stanowisk archeologicznych, podlegającego ochronie konserwatorskiej.  Związane to jest
z prowadzeniem inwestycji pod nadzorem archeologicznym na koszt inwestora. Ponadto należy wystąpić do Opolskiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prace w zabytku.

 

4. Miasto Kluczbork, rejon ul. Księdza Skorupki – ark.m. 4 działka nr 310 o pow. 0,0919ha

    Kw OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

    Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 110.244,90zł.                 

   wadium: 11.025,00 zł.

   W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 5 MN -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na terenie oznaczonym symbolem 5MN dla działki nr 310 wyznaczono obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej teren o symbolu 5MN z terenem o symbolu 1 KDD (drogą), która wynosi 5m. Nieruchomość podlega przepisom Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
i związanymi z tą ustawą kosztami odrolnienia. (Klasy gruntów: RIIIb – 0,0919ha). Teren nieuzbrojony. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej przez wniesienie na rzecz Gminy Kluczbork opłaty adiacenckiej.

 

5. Miasto Kluczbork, rejon ul. Księdza Skorupki – ark.m. 4 działka nr 311 o pow. 0,0920ha

    Kw OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

    Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 110.365,44zł.                 

   wadium: 11.037,00 zł.

   W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 5 MN -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na terenie oznaczonym symbolem 5MN dla działki nr 311 wyznaczono obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej teren o symbolu 5MN z terenem o symbolu 1 KDD (drogą), która wynosi 5m. Nieruchomość podlega przepisom Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
i związanymi z tą ustawą kosztami odrolnienia. (Klasy gruntów: RIIIb – 0,0920ha). Teren nieuzbrojony. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej przez wniesienie na rzecz Gminy Kluczbork opłaty adiacenckiej.

 

6. Miasto Kluczbork, ul. Zamkowa 5 – ark. m. 6 działka nr 182/3 o pow. 0,0177 ha  w udziale 1434/10000, KW OP1U/00072683/6 ( obciążona służebnością drogi na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 182/4 na ark. m. 6 ), lokal mieszkalny nr 2 o pow. 30,05 m2, złożony z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i wc , położony na I piętrze wraz z piwnicą o pow. 9,33 m2. Lokal kwalifikuje się do remontu. Budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków , działka znajduje się w obrębie strefy „A” ochrony konserwatorskiej.

Cena wywoławcza – 24.876,00  zł                                         

wadium – 3.732,00 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 1MWU- teren zabudowy mieszkaniowej   wielorodzinnej  z usługami.

  

7. Miasto Kluczbork,  ul. Powstańców Śl. – Kluczbork  – arkm. 3 działka nr 4/18 o pow. 0,3654ha

 KW OP1U/00068642/6 (wolna od obciążeń)

 Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 299.193,00zł                

 wadium: 29.920,00zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 2PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów
i magazynów oraz obiektów usługowych. Działka posiada dostęp do drogi, sieć uzbrojenia terenu w en.el., wodę i kanalizację w niedalekiej odległości.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych części działki sklasyfikowane jako RIIIb podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej, na wniosek i koszt nabywcy. (Klasy użytków:RIIIb-0,0977ha, IVa-0,2677ha)

 

8. Wieś Kluczbork, Smardy Górne – ark.m. 5 działka nr 231/3 o pow. 0,1771ha

 Kw OP1U/00051160/1 (wolna od obciążeń)

 Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 12.184,00zł.                       

 wadium: 2.437,00 zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 10R -  tereny rolnicze. Nieruchomość położona w sąsiedztwie terenów rolnych i zabudowy wiejskiej. Klasa gruntu: ŁIII.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  30 czerwca 2020r. o godz. 1000 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, duża sala nr 62, II piętro.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-   dowodu tożsamości, w przypadku osób fizycznych

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości.

Przystępujący  do przetargu  zobowiązani  są również do złożenia przed przetargiem w Urzędzie Miejskim
w Kluczborku pisemnego  oświadczenia o zapoznaniu    się    z   warunkami   i  przepisami  prawnymi  dotyczącymi  przetargu (formularz  oświadczenia, przepisy prawne  dostępne na stronie internetowej pod treścią ogłoszenia o przetargu)

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wniosą w terminie do 24.06.2020r. wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85 1240 1662 1111 0000 2655 9452. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wniesione wadium zostanie:

-  zaliczone na  poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg

- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przez upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium  nie podlega zwrotowi. Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości. Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu i powodach odwołania przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu , w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie http://www.przetargi-gctrader.pl, www.otoprzetargi.pl.

Szczegółowe informacje dot. przetargu  można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1 – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego,  nr  tel. 77 418 27 85 w godz. 800-1500.

 

 

                                                                                                                                                Burmistrz Miasta Kluczborka

                                                                                                                                                     Jarosław Kielar

 

 

drukuj (GNP.6840.30.2020.JK - Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 28.05.2020r)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 591748
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-06 14:51:14