Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«lipiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

GNP.6840.36.2020.JK - Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 03.07.2020r

                                                                                                                                                                                                                Kluczbork, dnia 03  lipca 2020r.

Nr GNP.6840.36.2020.JK

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kluczborka

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2020r. poz. 65 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490 ), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości:

 

I przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Kluczbork, rejon ul. Gen. Maczka  – ark.m. 11 działka nr 56/3 o pow. 0,1095ha

 KW OP1U/00017016/7 (wolna od obciążeń)

 Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 116.758,98 zł.                    

 wadium: 11.680,00 zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 2 MN -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka położona w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, częściowo zadrzewiona. Sieć uzbrojenia terenu w bliskości. Uzyskanie warunków zasilania terenu w media
i dozbrojenie terenu nabywca  nieruchomości uzyskuje od administratorów przesyłowych
na własny koszt.

 

II przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Wieś Kujakowice Dolne – ark.m. 2 działka nr 36 o pow. 0,0432ha

KW OP1U/00041212/8 wolna od obciążeń

Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 10.723,14zł.  

wadium: 2.145,00 zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem  RM-7 (MN/U) – tereny zabudowy zagrodowej ( z dopuszczeniem zmiany przeznaczenia w całości lub części terenów – na tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Działka posiada dogodny dojazd. Uzyskanie warunków zasilania terenu w media i dozbrojenie terenu nabywca  nieruchomości uzyskuje od administratorów przesyłowych na własny koszt.

Na ww. nieruchomość odbył się pierwszy przetarg w dniu 5 czerwca 2020 r.


2. Miasto Kluczbork, ul. Księdza Skargi – ark.m. 4 działka nr 264/1 o pow. 0,1380ha

    Kw OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

   Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 183.947,73zł.                     

   wadium: 18.395,00 zł.

   W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 3 MNU -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, gazowa.

    Dla działki nr 264/1 wyznaczono obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej teren o symbolu 1KDD (drogą), która wynosi 5 metrów. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej (budowa drogi) przez wniesienie na rzecz Gminy Kluczbork opłaty adiacenckiej.

 Na ww nieruchomość odbył się pierwszy przetarg w dniu 30 czerwca 2020r.

 

3. Miasto Kluczbork, ul. Księdza Skorupki – ark.m. 4 działka nr 297 o pow. 0,0977ha

 Kw OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

 Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 130.228,71zł.                     

 wadium: 13.023,00 zł.

 W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 5 MN -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na terenie oznaczonym symbolem 5MN dla działki nr 297 wyznaczono obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej teren o symbolu 5MN z terenem o symbolu 1 KDD (drogą), która wynosi 5m.  Nieruchomość podlega przepisom Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
i związanymi z tą ustawą kosztami odrolnienia. (Klasy gruntów: RIIIb – 0,0051ha, RIVa - 0,0926ha).

Działka częściowo znajduje się w obrębie stanowiska archeologicznego  nr 23 ujętego w wojewódzkiej ewidencji stanowisk archeologicznych, podlegającego ochronie konserwatorskiej.  Związane to jest
z prowadzeniem inwestycji pod nadzorem archeologicznym na koszt inwestora. Ponadto należy wystąpić do Opolskiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prace w zabytku.

 Na w.w nieruchomość odbył się pierwszy przetarg w dniu 5 czerwca 2020r.

 

4. Miasto Kluczbork, ul. Księdza Skorupki – ark.m. 4 działka nr 299 o pow. 0,0977ha

    Kw OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

    Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 130.228,71zł.                 

   wadium: 13.023,00 zł.

   W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 5 MN -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na terenie oznaczonym symbolem 5MN dla działki nr 299 wyznaczono obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej teren o symbolu 5MN z terenem o symbolu 1 KDD (drogą), która wynosi 5m.  Nieruchomość podlega przepisom Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
 i związanymi z tą ustawą kosztami odrolnienia. (Klasy gruntów: RIIIb – 0,0626ha, RIVa - 0,0351ha). Teren uzbrojony w sieć kanalizacyjną i wodociągową. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej (budowa drogi) przez wniesienie na rzecz Gminy Kluczbork opłaty adiacenckiej.

Działka częściowo znajduje się w obrębie stanowiska archeologicznego  nr 23 ujętego w wojewódzkiej ewidencji stanowisk archeologicznych, podlegającego ochronie konserwatorskiej.  Związane to jest
z prowadzeniem inwestycji pod nadzorem archeologicznym na koszt inwestora. Ponadto należy wystąpić do Opolskiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prace w zabytku.

   Na ww nieruchomość odbył się pierwszy przetarg w dniu 30 czerwca 2020r.

 

5. Miasto Kluczbork, ul. Księdza Skorupki – ark.m. 4 działka nr 300 o pow. 0,0977ha

    Kw OP1U/00058054/4 (wolna od obciążeń)

    Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 130.228,71zł.                 

   wadium: 13.023,00 zł.

  W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 5 MN -  tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Na terenie oznaczonym symbolem 5MN dla działki nr 300 wyznaczono obowiązującą linię zabudowy od linii rozgraniczającej teren o symbolu 5MN z terenem o symbolu 1 KDD (drogą), która wynosi 5m. Nieruchomość podlega przepisom Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych
i związanymi z tą ustawą kosztami odrolnienia. (Klasy gruntów: RIIIb – 0,0075ha, RIVa - 0,0902ha). Teren uzbrojony w sieć kanalizacyjną i wodociągową. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej (budowa drogi) przez wniesienie na rzecz Gminy Kluczbork opłaty adiacenckiej.

Działka częściowo znajduje się w obrębie stanowiska archeologicznego  nr 23 ujętego w wojewódzkiej ewidencji stanowisk archeologicznych, podlegającego ochronie konserwatorskiej.  Związane to jest
z prowadzeniem inwestycji pod nadzorem archeologicznym na koszt inwestora. Ponadto należy wystąpić do Opolskiego Konserwatora Zabytków z wnioskiem o wydanie pozwolenia na prace w zabytku.

   Na ww nieruchomość odbył się pierwszy przetarg w dniu 30 czerwca 2020r.

 

6. Miasto Kluczbork,  ul. Powstańców Śl. – Kluczbork  arkm. 3 działka nr 4/18 o pow. 0,3654ha

 KW OP1U/00068642/6 (wolna od obciążeń)

 Cena wywoławcza nieruchomości brutto: 299.193,00zł                     

 wadium: 29.920,00zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 2PU – tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów oraz obiektów usługowych. Działka posiada dostęp do drogi, sieć uzbrojenia terenu w en.el., wodę i kanalizację w niedalekiej odległości. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych części działki sklasyfikowane jako RIIIb podlegają wyłączeniu z produkcji rolniczej, na wniosek i koszt nabywcy. (Klasy użytków:RIIIb-0,0977ha, IVa-0,2677ha)

 Na ww nieruchomość odbył się pierwszy przetarg w dniu 30 czerwca 2020r.

 

7. Miasto Kluczbork, ul. Byczyńska 102 - ark. m. 4 działki nr 61 o pow. 0,0383 ha, nr 85 o pow. 0,0037 ha  i nr 87 o pow. 0,0367 ha ( łączna pow. 0,0787 ha ), Kw OP1U/00011451/6 ( wolna  od obciążeń ) zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym w zabudowie bliźniaczej, parterowy z częściowo mieszkalnym poddaszem o pow. użytkowej 131,11 m2 , częściowo podpiwniczony ( w tym 1 piwnica i korytarz
o pow. użytkowej 25 m2 ), dach konstrukcji drewnianej, kryty dachówką ceramiczną, budynek wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków , kwalifikuje się do remontu. Komórka gospodarcza w jednym ciągu z budynkiem mieszkalnym  o pow. 13,00 m2.

     Cena wywoławcza – 220.000,00 zł plus podatek VAT obliczony proporcjonalnie od ceny uzyskanej
w  przetargu w wysokości 23%  dla działek nie zabudowanych nr 85 i nr 87,

   wadium – 22.000,00 zł.

   W planie  zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 1MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

   Na ww. nieruchomość odbył się pierwszy przetarg w dniu 5 czerwca 2020 r.

 

8. Miasto Kluczbork, ul. Zamkowa 5 – ark. m. 6 działka nr 182/3 o pow. 0,0177 ha  w udziale 1434/10000, KW OP1U/00072683/6 ( obciążona służebnością drogi na rzecz każdoczesnych właścicieli działki nr 182/4 na ark. m. 6 ), lokal mieszkalny nr 2 o pow. 30,05 m2, złożony z 1 pokoju, kuchni, przedpokoju i wc , położony na I piętrze wraz z piwnicą o pow. 9,33 m2. Lokal kwalifikuje się do remontu( brak stałego ogrzewania). Budynek wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytków , działka znajduje się w obrębie strefy „A” ochrony konserwatorskiej.

Cena wywoławcza – 24.876,00  zł                                         

wadium – 3.732,00 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 1MWU- teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej  z usługami.

 Na ww. nieruchomość odbył się pierwszy przetarg w dniu 30 czerwca 2020 r.

 

Przetarg odbędzie się w dniu  5 sierpnia 2020r. o godz. 1000 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, duża sala nr 62, II piętro.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-   dowodu tożsamości, w przypadku osób fizycznych

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości.

Przystępujący  do przetargu  zobowiązani  są również do złożenia przed przetargiem w Urzędzie Miejskim
w Kluczborku pisemnego  oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami  i przepisami prawnymi dotyczącymi przetargu (formularz  oświadczenia, przepisy prawne  dostępne na stronie internetowej pod treścią ogłoszenia o przetargu)

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wniosą w terminie do 30.07.2020r. wadium
w pieniądzu
w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85 1240 1662 1111 0000 2655 9452. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wniesione wadium zostanie:

-  zaliczone na  poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg

- zwrócone niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przez upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

 

Burmistrz Miasta Kluczborka

     Jarosław Kielar

 

 

drukuj (GNP.6840.36.2020.JK - Ogłoszenie przetargu na sprzedaż nieruchomości z dnia 03.07.2020r)

Metryka

  • opublikował: Joanna Kowalik
    data publikacji: 2020-07-03 07:33

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 591761
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-06 14:51:14