Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«lipiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

Nr GG.6870. 2 .2013.IŚ - Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomośći

                                                                                      Kluczbork dnia  8.04.2013 r.

Nr GG.6870. 2 .2013.IŚ

 

O G Ł O S Z E N I E

 

Burmistrz Miasta Kluczborka

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 2010 r. nr 102, poz. 651 z późn. zm. )  i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

 

I przetarg ustny nieograniczony

 

  1. Miasto Kluczbork, Pl. Niepodległości - ark. m. 6 działka 204/4 o pow. 0,0162 ha w udziale  

1/9 niewydzielonej części, KW OP1U/00055759/5 / wolna od obciążeń/, lokal użytkowy – boks garażowy nr 3 o pow. użytkowej 15,50 m2

      Cena wywoławcza – 17.370,00 zł                                               wadium – 3.474,00 zł

     W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 1MWU  – zabudowa

     mieszkaniowa wielorodzinna z usługami.

   

  1. Miasto Kluczbork ul.Gałczyńskiego 2 - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu  mieszkalnego w

Spółdzielni Mieszkaniowej „Przyszłość” w Kluczborku - lokal nr 10 o pow. 39,50 m2, złożony z 2 pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju, położony na IV piętrze, brak księgi wieczystej

     Cena wywoławcza – 67.515,00 zł                                      wadium: 6.752,00  zł    

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2013 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku ul. Katowicka 1, pokój 138, I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej :

  • dowodu wpłaty wadium
  • dowodu tożsamości , w przypadku osób fizycznych
  • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i  osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu w kasie  Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A.  Kluczbork nr 85124016621111000026559452 .

Termin wpłaty wadium upływa 6 maja 2013 r.

 

Wpłacone wadium zostanie :

  •  zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg ,
  •  zwrócone  po odwołaniu lub zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej .

 

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

 

Szczegółowe informacje : Urząd Miejski w Kluczborku - Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami  p. 140 tel. 0774182785 w godz. 800 - 1500 .

Treść ogłoszenia dostępna jest na stronie internetowej www.bip.kluczbork.pl

 

Metryka

  • opublikował: Irena Świderska
    data publikacji: 2013-04-08 12:07

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 591773
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-06 14:51:14