Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«lipiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

Nr GG.6840.26.2013.JK - Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości

                                                                 

                                                                                                                                                                                                    Kluczbork, dnia 22.10.2013r.

Nr GG.6840.26.2013.JK

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kluczborka

 

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r.nr 207, poz. 2108  z późn.zm.), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości:

I przetarg ustny nieograniczony

 

I. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły   - ark.m. 4 dz. nr 230 o pow. 0,0977 ha                                                           

KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

    Cena wywoławcza: 80.044,00 zł                                                         wadium: 8.004,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w  przetargu

2. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły   - ark.m. 4 dz. nr 231 o pow. 0,0978 ha                                                  

KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

    Cena wywoławcza: 80.124,00 zł                                                         wadium: 8.012,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w  przetargu

3. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły   - ark.m. 4 dz. nr 232 o pow. 0,0978 ha                                                  

KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

    Cena wywoławcza: 80.124,00 zł                                                         wadium: 8.012,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w  przetargu

4. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły   - ark.m. 4 dz. nr 233 o pow. 0,0988 ha                                                            

KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

    Cena wywoławcza: 80.925,00 zł                                                         wadium: 8.093,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w  przetargu

Nieruchomości wymienione w poz. 1-4  w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 5 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna, gazowa. Nabywca uczestniczy  w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Opłaty adiacenckie.

5. Miasto Kluczbork ul. Księdza Skargi       - ark.m. 4 dz. nr 244 o pow. 0,0977ha

    KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

    Cena wywoławcza: 80.095,00 zł                                                         wadium: 8.010,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

6. Miasto Kluczbork ul. Księdza Skargi       - ark.m. 4 dz. nr 245 o pow. 0,0977ha  

    KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

   Cena wywoławcza: 80.095,00 zł                                                         wadium: 8.010,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

Nieruchomości wymienione w poz. 5-6  w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 5 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, gazowa. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Opłaty adiacenckie.

7. Miasto Kluczbork ul. Księdza Skargi       - ark.m. 4 dz. nr 254 o pow. 0,0977 ha                        

KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

   Cena wywoławcza: 80.095,00 zł                                                         wadium: 8.010,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu 

8. Miasto Kluczbork ul. Księdza Skargi       - ark.m. 4 dz. nr 258 o pow. 0,0988ha                      

KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

    Cena wywoławcza: 80.976,00 zł                                                         wadium: 8.098,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

9. Miasto Kluczbork  ul. Księdza Skargi      - ark.m. 4 dz. nr 236 o pow. 0,1004 ha                                                 

KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

    Cena wywoławcza: 82.206,00 zł                                                        wadium: 8.221,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w  przetargu

Nieruchomości wymienione w poz. 7-9 w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem  5 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren uzbrojony - sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Opłaty adiacenckie

 

II. Przedmiotem przetargu jest dzierżawa nieruchomości:

1. Miejscowość Bąków                   - ark. m. 5 działka nr 295/2   o pow. 0,1000 ha

    KW:  OP1U/00040606/0 /wolna od obciążeń/

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego:       80,00zł.                                               

wadium: 16,00zł.

Nieruchomość położona poza opracowaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Klasy użytków: RVI – 0,0600ha, ŁV – 0,0400ha.          Umowa  dzierżawy zostanie podpisana z przweznaczniem użytkowanie rolnicze na okres 3 lat.  Czynsz roczny za dzierżawę płatny do 30 września każdego roku.

Przetarg odbędzie się w dniu  27.11.2013r. o godz. 1030 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, sala nr 138, I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-   dowodu tożsamości, w przypadku osób fizycznych

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu w kasie Urzędu Miejskiego  w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85124016621111000026559452.

Termin wpłaty wadium upływa 21.11.2013r.

Wpłacone wadium zostanie:

-  zaliczone na  poczet ceny nabycia nieruchomości/czynszu dzierżawnego, jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg

- zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przez upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się w ustalonym terminie do zawarcia umowy notarialnej/umowy dzierżawy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium  nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości. Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu , w Biuletynie Informacji Publicznej, w sieci telewizji kablowej,  Nowej Trybunie Opolskiej.

 

Szczegółowe informacje dot. przetargu  można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1 – Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami p. 140, tel. 77 418 27 85 w godz. 800-1500.

 

Jarosław Kielar

Burmistrz Miasta Kluczborka

 

 

Metryka

  • opublikował: Joanna Kowalik
    data publikacji: 2013-10-22 12:23
  • zmodyfikował: Joanna Kowalik
    ostatnia modyfikacja: 2013-10-22 12:29

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 591765
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-06 14:51:14