Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«lipiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

Nr GG.6840.15.2014.JK - Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

Kluczbork, dnia 27.02.2014r.                                              Nr GG.6840.15.2014.JK

 

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kluczborka

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r.nr 207, poz. 2108   z późn.zm.), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości:

I przetarg ustny nieograniczony

I. Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Wieś Krzywizna  -  ark. m. 7 działka nr 653/13 o pow. 1,1606ha, 

KW: OP1U/00051184/5 wolna od obciążeń,

Cena wywoławcza: 37.664,00zł                                                        wadium: 5.650,00zł

   Klasy gruntów: RIVb – 0,0900ha, RIIIb– 1,0706ha

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony RP- tereny gruntów rolnych (gruntów ornych),

Na działce znajduje się zainwestowanie o charakterze rolnym w postaci: szopy z desek o pow. 50m2 – zużyta technicznie, tunel szklarniowy o pow. 6m2 – zużyty technicznie, kontener na narzędzia – nietrwale związany  z gruntem, nasadzenia ogrodowe w tym drzewka owocowe. Całe zainwestowanie gruntu nie przedstawia wartości rynkowej i kwalifikuje się do rozbiórki. Koszty rozbiórki ponosi nabywca przedmiotowej nieruchomości.

Działka posiada dostęp do drogi.

2. Wieś Bąków – ark.m.  5 działka nr 295/2 o pow. 0,1000ha

    KW OP1U/00040606/0 wolna od obciążeń

    Cena wywoławcza:  10.303,00zł                                                    wadium: 2.060,00zł

Klasy gruntów: RVI – 0,0600ha, ŁV – 0,0400ha.

Nieruchomość położona jest poza planem opracowanym planem zagospodarowania przestrzennego. Działka położona w II linii zabudowy względem istniejących budynków mieszkalnych i w sąsiedztwie gruntów rolnych.

Działka posiada dostęp do drogi.

3.  Miasto Kluczbork ul. Armii Krajowej - ark.m. 6 dz. nr 45/13 o pow. 0,0166 ha

     KW OP1U/00075595/3

    Cena wywoławcza: 149.587,00 zł                                            wadium: 14.959,00zł

Nieruchomość zabudowana obiektem szaletu miejskiego.

W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona 5UP-tereny zabudowy usługowej, nieruchomość przeznaczona pod usługi użyteczności publicznej, głównie centrotwórcze.

Przez działkę przebiega sieć elektryczna, gazowa, wodociągowa i kanalizacyjna oraz czynny ciepłociąg długości 8,5m Ø 150 będący własnością ECO S.A. Działka obciążona jest na rzecz Energetyki Cieplnej Opolszczyzny S.A. nieodpłatną i nieograniczoną w czasie służebnością przesyłu polegającą na nieodpłatnym prawie przebiegu sieci cieplnych oraz nieodpłatnym i nieograniczonym w czasie korzystaniu z tej nieruchomości w celu wykonywania czynności związanych z eksploatacją, remontem i konserwacją tych sieci w pasie gruntu niezbędnym do wykonania powyższych czynności, z jednoczesnym obowiązkiem przywrócenia stanu poprzedniego nieruchomości, po wykonnaiu tych prac.

Działka obciążona prawem przejazdu na rzecz każdoczesnych właścicieli i posiadaczy działki nr 45/14 ark.m.6 w Kluczborku.

Zobowiązuje się nabywcę przedmiotowej działki, który wybuduje obiekt budowlany do wykonania w nim ogólnodostępnych 3 sanitariatów, w tym jednego przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych.

4. Miasto Kluczbork ul. Ligonia - ark.m. 5 dz. nr 44/2 o pow. 0,0449 ha

    KW OP1U/00041841/6 wolna od obciążeń

    Cena wywoławcza: 50.020,00 zł                                             wadium: 7.503,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w  przetargu

  W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 1MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość położona w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej. Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodę, kanalizację i gaz w bliskości, dojazd dogodny.

5. Miasto Kluczbork ul. Krakowska 35 – ark. m. 6 działka 220 o pow. 0,0157 ha w udziale 1088/10000, KW OP1U/00059733/5  /wolna od obciążeń/,  lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 31,07 m2 , złożony z 1 pokoju, kuchni i wc/ na korytarzu/,  położony na I piętrze wraz z piwnicą o pow. 5,12 m2.

    cena wywoławcza – 40.847,00 zł                                             wadium – 6.127,00 zł

  W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem  2MWU – zabudowa  mieszkaniowa wielorodzinna z usługami. Budynek w którym znajduje się lokal wpisany jest do  ewidencji   zabytków i nie posiada gazu oraz ogrzewania centralnego.

                                      II przetarg ustny nieograniczony

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły  - ark.m. 4 dz. nr 230 o pow. 0,0977ha             KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

Cena wywoławcza: 79.044,00 zł                                                         wadium: 7.904,00 zł

 + 23% VAT od ceny osiągniętej w  przetargu

2. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły - ark.m. 4 dz. nr 231 o pow. 0,0978 ha         KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

 Cena wywoławcza: 79.124,00 zł                                                         wadium: 7.912,00 zł

 + 23% VAT od ceny osiągniętej w  przetargu

3. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły  - ark.m. 4 dz. nr 232 o pow. 0,0978 ha         KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

  Cena wywoławcza: 79.124,00 zł                                                         wadium: 7.912,00 zł

  + 23% VAT od ceny osiągniętej w  przetargu

4. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły  - ark.m. 4 dz. nr 233 o pow. 0,0988 ha         KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

  Cena wywoławcza: 79.925,00 zł                                                         wadium: 7.993,00 zł

  + 23% VAT od ceny osiągniętej w  przetargu

Nieruchomości wymienione w poz. 1-4  w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 5 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna, gazowa. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Opłaty adiacenckie.

5. Miasto Kluczbork ul. Księdza Skargi       - ark.m. 4 dz. nr 254 o pow. 0,0977 ha     KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

   Cena wywoławcza: 79.095,00 zł                                                         wadium: 7.910,00 zł

   + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu 

6. Miasto Kluczbork ul. Księdza Skargi       - ark.m. 4 dz. nr 258 o pow. 0,0988ha     KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

  Cena wywoławcza: 79.976,00 zł                                                         wadium: 7.998,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

7. Miasto Kluczbork ul. Księdza Skargi       - ark.m. 4 dz. nr 236 o pow. 0,1004 ha     KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

   Cena wywoławcza: 81.206,00 zł                                                        wadium: 8.121,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w  przetargu

Nieruchomości wymienione w poz. 5-7 w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 5 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren uzbrojony - sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Opłaty adiacenckie

Na ww. nieruchomości odbył się:

- pierwszy przetarg w dniu 27.11.2013 r.

Przetarg odbędzie się w dniu  3.04.2014r. o godz. 1000 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, sala nr 138, I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-   dowodu tożsamości, w przypadku osób fizycznych

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu  w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu w kasie Urzędu Miejskiego  w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85124016621111000026559452.

Termin wniesienia wadium upływa 28.03.2014r.

Wniesione wadium zostanie:

-  zaliczone na  poczet ceny nabycia nieruchomości jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg

- zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przez upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się w ustalonym terminie do zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium  nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu , w Biuletynie Informacji Publicznej, w sieci telewizji kablowej,  Nowej Trybunie Opolskiej.

Szczegółowe informacje dot. przetargu  można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1 – Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami p. 140, tel. 77 418 27 85 w godz. 800-1500.

 

   Jarosław Kielar

Burmistrz Miasta Kluczborka

 

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
    data wytworzenia: 2014-02-27
  • opublikował: Joanna Kowalik
    data publikacji: 2014-02-27 08:52
  • zmodyfikował: Joanna Kowalik
    ostatnia modyfikacja: 2014-02-27 09:02

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 591742
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-06 14:51:14