Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«lipiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

Nr GG.6840.18.2014.JK - Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż nieruchomości

                                                                                             Kluczbork, dnia  30.04.2014r.

                                                                                                                            NrGG.6840.18.2014.JK

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Kluczborka

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r. (Dz.U.z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2004r.nr 207, poz. 2108 z późn.zm.), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości:

I przetarg ustny nieograniczony

   Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Wieś Kujakowice Górne  -  ark. m. 1 działka nr 33/26 o pow. 0,0822ha

KW: OP1U/00040615/6 wolna od obciążeń,

Cena wywoławcza: 5.324,00zł                                                          wadium: 1.065,00 zł

+ 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu w części przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość w części 622m2 oznaczona symbolem RO-1 – tereny sadów, w pozostałej części 200m2 symbolem  MN/U - 6 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami. Działka niezabudowana, kształt nieregularny, posiada dostęp do drogi.

 2.Miasto Kluczbork ul. Wolności  - ark. m. 5 dz. nr 130/3 o pow. 0.1596 ha

KW OP1U/00086446/4 wolna od obciążeń

   Grunt pod 23 boksy garażowe, udział w gruncie w 1/23 niewydzielonej części       

Cena wywoławcza udziału pod jeden boks-7.596,00zł                                                

   + 23% VAT od ceny osiągniętej w  przetargu                                wadium:1.520,00zł  

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 5Kg-1 – teren istniejących  i projektowanych garaży.

Budowa garaży zgodnie z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowę będącym w posiadaniu Gminy Kluczbork.

Przetarg odbędzie się w dniu  9.06.2014r. o godz. 1000 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, sala nr 62, II piętro.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej:

-   dowodu tożsamości, w przypadku osób fizycznych

- aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium w pieniądzu  w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu w kasie Urzędu Miejskiego  w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85124016621111000026559452.

Termin wniesienia wadium upływa 3.06.2014r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Wniesione wadium zostanie:

-  zaliczone na  poczet ceny nabycia nieruchomości jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg

- zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przez upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.

Cenę nabycia prawa własności równą cenie osiągniętej w przetargu wpłaca się najpóźniej w dniu zawarcia umowy notarialnej.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie stawi się w ustalonym terminie do zawarcia umowy notarialnej organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium  nie podlega zwrotowi.

Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację  o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu , w Biuletynie Informacji Publicznej, w sieci telewizji kablowej,  Nowej Trybunie Opolskiej.

Szczegółowe informacje dot. przetargu  można uzyskać w  Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1 – Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami p. 140, tel. 77 418 27 85 w godz. 800-1500.

     Jarosław Kielar

Burmistrz Miasta Kluczborka

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
    data wytworzenia: 2014-04-30
  • opublikował: Joanna Kowalik
    data publikacji: 2014-04-30 08:01
  • zmodyfikował: Joanna Kowalik
    ostatnia modyfikacja: 2014-04-30 08:24

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 591749
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-06 14:51:14