Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«lipiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

Nr GG.6845.31.2014.IŚ - Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę nieruchomości

                                                                      Kluczbork dnia    14.05.2014 r.

Nr GG.6845. 31.2014.IŚ

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kluczborka

działając   na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

( Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości, iż ogłasza przetarg ustny nieograniczony, na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości

 

             I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

 

  1. Miasto Kluczbork, ul. Opolska , ark. m. 11 część działki nr 1 o pow. 42 m2 ( z czego 12 m2 stanowi 1 miejsce parkingowe, przeznaczone na dojście i reklamę towaru), KW OP1U/00075596/0.

Wyjściowa stawka czynszu dzierżawnego za 1m2 rocznie – 75,70 zł + 23% VAT od stawki uzyskanej w przetargu       -          wadium – 782,00 zł

     Cel wydzierżawienia – miejsce przeznaczone na sprzedaż kwiatów i zniczy, bez        możliwości zabudowy kioskiem / teren poza linią zabudowy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego/.

    Umowa dzierżawy na okres od 01.07.2014 r. do 30 czerwca 2017 r.

    Czynsz płatny będzie w ratach kwartalnych do 25-go dnia ostatniego miesiąca każdego kwartału.

    W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem KP(U) – tereny parkingów z  dopuszczeniem małych obiektów handlowych (kiosków) związanych z obsługą cmentarza na zasadach określonych w par. 70 mpzp, 2 KDZ – tereny dróg publicznych- ulice i drogi klasy zbiorczej, KDGp – teren drogi publicznej, droga klasy głównej ruchu przyśpieszonego. 

Przetarg odbędzie się w dniu 17 czerwca 2014 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, sala konferencyjna p. 138 na I piętrze.
Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej :
• dowodu tożsamości , w przypadku osób fizycznych
• aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej , a podlegających wpisowi do rejestru.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, które wniosą wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu w kasie Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85124016621111000026559452 .
Termin wniesienia wadium upływa 12 czerwca 2014 r.

Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego w Kluczborku.
Wniesione wadium zostanie :
•  zaliczone na poczet czynszu dzierżawnego jeżeli osoba wpłacająca wygra przetarg,
•  zwrócone po odwołaniu lub zamknięciu przetargu , jednak nie później niż przed upływem 3 dni  od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, jeżeli osoba wpłacająca nie wygra przetargu.
Jeżeli osoba ustalona jako dzierżawca nieruchomości nie stawi się w ustalonym terminie do zawarcia umowy dzierżawy organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1,  opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej, w sieci telewizji kablowej i Nowej Trybunie Opolskiej.
Szczegółowe informacje : Urząd Miejski w Kluczborku - Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami p. 140 tel. 774182785 w godz. 8.00 - 15.00 .
 

Metryka

  • opublikował: Irena Świderska
    data publikacji: 2014-05-14 10:03
  • zmodyfikował: Irena Świderska
    ostatnia modyfikacja: 2014-05-14 11:47

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 591798
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-06 14:51:14