Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«lipiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

Nr GG.6840.23.2014.IŚ- Ogłoszenie o przetragu na sprzedaż nieruchomości

                                                                                 Kluczbork dnia  12.06.2014 r.

 

Nr GG.6840.23.2014.IŚ

O G Ł O S Z E N I E

              Burmistrz Miasta Kluczborka

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 2014 r. , poz. 518 )  i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości

I przetarg ustny nieograniczony

 

1.  Miasto Kluczbork ul. Generała Pułaskiego 23 – ark. m. 6 działka 113/6 o pow. 0,0318 ha w udziale 1148/10000 – użytkowanie wieczyste, KW OP1U/00031204/6  /wolna od obciążeń/,  lokal mieszkalny nr 7 o pow. użytkowej 90,25 m2 , złożony z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, wc i spiżarki, położony na II piętrze, objęty KW OP1U/00031288/8, lokal kwalifikuje się do gruntownego remontu ,

    cena wywoławcza – 73.404,00 zł                               wadium – 7.341,00 zł

    w tym lokal 70.301,00 zł     

    grunt 3.103,00 zł – I opłata 20 % ceny uzyskanej w przetargu plus 23% VAT podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność,

   opłaty roczne stanowiące 1% ceny gruntu uzyskanego w przetargu wnosi się przez cały okres użytkowania wieczystego, w terminie do dnia 31 marca każdego roku począwszy od 2015 r.

   Wysokość opłaty rocznej z tyt. użytkowania wieczystego nieruchomości może być aktualizowana nie częściej niż raz na trzy lata, jeżeli wartość tej nieruchomości ulegnie zmianie.

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem  1MWU – zabudowa 

mieszkaniowa wielorodzinna z usługami. Ww. budynek znajduje się w gminnej ewidencji

 zabytków.

2. Miasto Kluczbork ul. Wołczyńska 50 – ark. m. 3 działka 44/3 o pow. 0,0575 ha w udziale 2640/10000, KW OP1U/00065631/5 / wolna od obciążeń /, lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 85,60 m2, złożony z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i spiżarki, położony na parterze wraz z piwnicą o pow. 10,73 m2 /wejście do piwnicy bezpośrednio z mieszkania/, lokal kwalifikuje się do gruntownego remontu,

cena wywoławcza – 48.209,00 zł                                wadium – 7.232,00 zł

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 1MNW – zabudowa

mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna.

3. Miasto Kluczbork ul. Opolska 14 - ark. m. 12 działka 156 o pow. 0,1412 ha, KW

 OP1U/00075595/3 / wolna od obciążeń / zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem w części mieszkalnym o pow. użytkowej 137,09 m2, w całości podpiwniczony o pow. 96,50 m2, budynek kwalifikuje się do remontu w zakresie wszystkich elementów wykończeniowych i znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

    cena wywoławcza – 242.048,00 zł                               wadium – 24.205,00 zł    

W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 4MNU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i KDGp- tereny ulic i dróg klasy głównej ruchu przyspieszonego.

II przetarg ustny nieograniczony

1. Miasto Kluczbork ul. Krakowska 35 – ark. m. 6 działka 220 o pow. 0,0157 ha w

    udziale 1088/10000, KW OP1U/00059733/5  /wolna od obciążeń/,

    lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 31,07 m2 , złożony z 1 pokoju, kuchni i wc/ na

    korytarzu/,     położony na I piętrze wraz z piwnicą o pow. 5,12 m2.

    cena wywoławcza – 40.847,00 zł                      wadium – 6.127,00 zł

   W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem  2MWU –

   zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z usługami. Budynek w którym znajduje się

   lokal wpisany jest do  ewidencji zabytków i nie posiada gazu oraz ogrzewania

   centralnego.

2. Miasto Kluczbork ul. Ligonia - ark. m. 5 dz. nr 44/2 o pow. 0,0449 ha   

    KW OP1U/00041841/6 /wolna od obciążeń/

    Cena wywoławcza: 50.020,00 zł                                        wadium: 7.503,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w  przetargu 

W planie zagospodarowania przestrzennego działka oznaczona symbolem 1MN – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Nieruchomość położona w otoczeniu terenów zabudowy mieszkaniowej. Sieć uzbrojenia terenu w energię elektryczną, wodę, kanalizację i gaz w bliskości, dojazd dogodny.

Na ww. nieruchomości odbył się pierwszy przetarg w dniu 3.04.2014 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 16 lipca 2014 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku,  pokój nr 138  I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej :

  • dowodu tożsamości , w przypadku osób fizycznych
  • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i  osoby prawne, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu w kasie  Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A.  Kluczbork nr 85124016621111000026559452 .

Termin wniesienia wadium upływa 10 lipca 2014 r.

Za dzień wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Wniesione wadium przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie stawi się w ustalonym terminie do zawarcia umowy notarialnej , organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi .

Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu , w Biuletynie Informacji Publicznej, w sieci telewizji kablowej,  Nowej Trybunie Opolskiej.

Szczegółowe informacje dot. przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kluczborku

ul. Katowicka 1- Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami  p. 140 tel. 774182785 w godz. 800 - 1500

Jarosław  Kielar 

Burmistrz Miasta Kluczborka

Metryka

  • opublikował: Irena Świderska
    data publikacji: 2014-06-12 10:00

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 591785
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-06 14:51:14