Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«lipiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

Nr GG.6840.27.2014.IŚ - Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości

                                                                      Kluczbork dnia  26.08.2014 r.

 

 

Nr GG.6840.27.2014.IŚ

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kluczborka

 

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. z 2014 r. , poz. 518 z późn. zm. )  i rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r. nr 207, poz. 2108 z późn. zm. ) podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż i dzierżawę nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości

 

II przetarg ustny nieograniczony

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

 

1.  Miasto Kluczbork ul. Wołczyńska 50 – ark. m. 3 działka 44/3 o pow. 0,0575 ha w udziale 2640/10000, KW OP1U/00065631/5 / wolna od obciążeń /, lokal mieszkalny nr 2 o pow.  użytkowej 85,60 m2, złożony z 2 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i spiżarki, położony na parterze wraz z piwnicą o pow. 10,73 m2 /wejście do piwnicy bezpośrednio z mieszkania/, lokal kwalifikuje się do gruntownego remontu,

    cena wywoławcza – 48.209,00 zł                                wadium – 7.232,00 zł

    W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 1MNW – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna i wielorodzinna.

2. Miasto Kluczbork ul. Opolska 14 - ark. m. 12 działka 156 o pow. 0,1412 ha, KW

    OP1U/00075595/3 / wolna od obciążeń / zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem w części mieszkalnym o pow. użytkowej 137,09 m2, w całości  podpiwniczony o pow. 96,50 m2, budynek kwalifikuje się do remontu w zakresie wszystkich elementów wykończeniowych i znajduje się w gminnej ewidencji zabytków.

    cena wywoławcza – 242.048,00 zł                               wadium – 24.205,00 zł    

    W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 4MNU – teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i KDGp- tereny ulic i dróg klasy głównej ruchu przyspieszonego.

Na ww. nieruchomości odbył się  pierwszy przetarg w dniu 16.07.2014 r.              

 

IV przetarg ustny nieograniczony

 

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż n/w nieruchomości:

 

1. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły   - ark.m. 4 dz. nr 232 o pow. 0,0978 ha    

    KW OP1U/00058054/4 wolna od obciążeń

    Cena wywoławcza: 79.124,00 zł                                   wadium: 7.912,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w  przetargu

2. Miasto Kluczbork ul. Księdza Curzydły   - ark.m. 4 dz. nr 233 o pow. 0,0988 ha    

    KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

    Cena wywoławcza: 79.925,00 zł                                   wadium: 7.993,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w  przetargu

Nieruchomości wymienione w poz. 1-2  w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 5 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren uzbrojony – sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna, telefoniczna, gazowa, droga.

3. Miasto Kluczbork ul. Księdza Skargi      - ark.m. 4 dz. nr 254 o pow. 0,0977 ha    

    KW OP1U/00058054/4      wolna od obciążeń

   Cena wywoławcza: 79.095,00 zł                                            wadium: 7.910,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu 

4. Miasto Kluczbork ul. Księdza Skargi      - ark.m. 4 dz. nr 258 o pow. 0,0988ha    

    KW OP1U/00058054/4  wolna od obciążeń

    Cena wywoławcza: 79.976,00 zł                                           wadium: 7.998,00 zł

    + 23% VAT od ceny osiągniętej w przetargu

Nieruchomości wymienione w poz. 3-4 w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczone są symbolem 5 MN - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Teren uzbrojony - sieć wodociągowa, kanalizacyjna, elektryczna. Nabywca uczestniczy w kosztach budowy infrastruktury technicznej. Opłaty adiacenckie.

Na ww. nieruchomości odbył się:

- pierwszy przetarg w dniu 27.11.2013 r.

- drugi przetarg w dniu 3.04.2014 r.

- trzeci przetarg w dniu 9.06.2014 r.

                                

                       I przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa n/w nieruchomości:

 

1. Miejscowość Ligota Dolna      - ark. m. 1 działka nr 616  o pow. 2,0228 ha

    KW:  OP1U/00029298/4 /wolna od obciążeń/

Cena wywoławcza rocznego czynszu dzierżawnego:              505,00zł.                                                            

wadium: 101,00zł.

Działka położona w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej – Podstrefa Kluczbork. Nieruchomość w planie zagospodarowania przestrzennego oznaczona symbolem P-1 – tereny produkcji składów i magazynów. Klasy użytków: RIVb – 2,0228ha. Umowa  dzierżawy zostanie podpisana z przeznaczeniem na użytkowanie rolnicze na okres do 30 września 2015 r.  Czynsz roczny za dzierżawę płatny do 30 września 2015 r.

Przetarg odbędzie się w dniu 30 września 2014 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku,  pokój nr 138  I piętro.

Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest okazanie komisji przetargowej :

  • dowodu tożsamości , w przypadku osób fizycznych
  • aktualnego wypisu z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw, dowodów tożsamości osób reprezentujących podmiot w przypadku osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, a podlegających wpisowi do rejestru.

W przypadku uczestnictwa w przetargu tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości.

W przetargu mogą wziąć udział osoby fizyczne i  osoby prawne, jeżeli wniosą wadium w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu w kasie  Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A.  Kluczbork nr 85124016621111000026559452 .

 

Termin wniesienia wadium upływa 23 września 2014 r.

Za dzień wniesienia wadium uznaje się dzień wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

Wniesione wadium przez uczestnika przetargu, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości/czynszu dzierżawnego. Wadium wniesione przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Cena nieruchomości osiągnięta w przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości/dzierżawca nieruchomości nie stawi się w ustalonym terminie do zawarcia umowy notarialnej/ umowy dzierżawy, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi .

Koszty notarialne i sądowe zawarcia umowy w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu , w Biuletynie Informacji Publicznej, w sieci telewizji kablowej,  Nowej Trybunie Opolskiej.

Szczegółowe informacje dot. przetargu można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kluczborku

ul. Katowicka 1- Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami  p. 140 tel. 774182785 w godz. 800 - 1500  .

Jarosław Kielar

Burmistrz Miasta Kluczborka

Metryka

  • opublikował: Irena Świderska
    data publikacji: 2014-08-26 08:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 591775
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-06 14:51:14