Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«sierpień 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

Nr GG.6840.10.2015.IŚ - Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości

                                                                                     Kluczbork dnia  24.03.2015   r.

 

Nr GG.6840.10 .2015.IŚ

                                           

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Miasta Kluczborka

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r.(Dz. U. z 2014 r. , poz. 518 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490 ), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza III rokowania na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości:

Przedmiotem rokowań jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Miasto Kluczbork ul. Opolska 14 - ark. m. 12 działka 156 o pow. 0,1412 ha,

    KW OP1U/00075595/3 / wolna od obciążeń / zabudowana budynkiem mieszkalnym

    jednorodzinnym, parterowym z poddaszem w części mieszkalnym o pow. użytkowej

   137,09 m2 w całości podpiwniczony- pow. 96,50 m2, budynek kwalifikuje się do remontu w  

   zakresie wszystkich elementów wykończeniowych i znajduje się w gminnej ewidencji

   zabytków.

   cena wywoławcza -  242.048,00 zł         

   zaliczka w wysokości – 24.205,00 zł   

   W planie zagospodarowania przestrzennego teren oznaczony symbolem 4MNU – teren

   zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami i KDGp- tereny ulic i dróg klasy  

   głównej ruchu przyspieszonego.

   Na ww. nieruchomości zostały przeprowadzone dwa przetargi, które zakończyły się 

   wynikiem negatywnym:

   I przetarg w dniu 16.07.2014 r.

   II przetarg w dniu 30.09.2014 r.

   I rokowania w dniu 14.11.2014 r.

   II rokowania w dniu 12 luty 2015 r.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wniesienie zaliczki w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu do kasy Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub na konto Banku PEKAO S.A. Kluczbork nr 85124016621111000026559452.    

Za datę wniesienia zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Kluczborku.

 Termin wniesienia zaliczki upływa z dniem 22 kwietnia 2015 r.

 Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach z napisem

„ Rokowania 29.04.2015 – ul. Opolska 14” w  sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kluczborku ul. Katowicka 1 do dnia 23 kwietnia 2015 r. do godz. 14 00.

Zgłoszenie powinno zawierać :

 • imię , nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę , jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
 • datę sporządzenia zgłoszenia ;
 • oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;

     / formularz oświadczenia , przepisy prawne w Referacie Geodezji i Gospodarki Gruntami / ;

 • proponowaną cenę i sposób jej zapłaty- cena nieruchomości nie może być niższa niż 40% jej wartości.

Do zgłoszenia należy dołączyć :

 • kopię dowodu wpłaty zaliczki ,
 • aktualny wypis z właściwego rejestru , stosownych pełnomocnictw osób reprezentujących podmiot,
 • w przypadku uczestnictwa w rokowaniach tylko jednego ze współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości.

Rokowania odbędą się w dniu 29 kwietnia 2015 r. o godz. 10 00 w  siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku ul. Katowicka 1 , pokój nr 139 na I p.

Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika , który rokowania wygra , od zawarcia umowy notarialnej.

Zaliczka wpłacona przez pozostałych uczestników rokowań podlega zwrotowi lub zaliczona zostaje uczestnikowi, który rokowania wygrał na poczet ceny nabycia nieruchomości.

Wygrywający rokowania zobowiązany jest do dokonania  wpłaty kwoty osiągniętej w rokowaniach nie później niż do dnia zawarciem umowy przenoszącej własność , której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni, licząc od dnia rokowań lub w przypadku rozłożenia na raty – I rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

Koszty sporządzenia umowy notarialnej oraz opłaty sądowe ponosi nabywca nieruchomości.

Burmistrz zastrzega sobie prawo odwołania rokowań z ważnych powodów lub zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Ogłoszenie o rokowaniach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1 , opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej, w sieci telewizji kablowej, Nowej Trybunie Opolskiej.

Szczegółowe informacje dot. rokowań można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Kluczborku

ul. Katowicka 1- Referat Geodezji i Gospodarki Gruntami pokój 140 ,tel. 774182785 w  godz. 800 -1500.

 

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Irena Świderska
  data wytworzenia: 2015-03-24
 • opublikował: Irena Świderska
  data publikacji: 2015-03-24 11:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 620082
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-06 14:51:14