Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miejski w Kluczborku

Wyszukiwarka

Odnośniki

Kalendarium

«lipiec 2022»
PnWtŚrCzwPtSobNd
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Najbliższe wydarzenia

Brak wydarzeń w wybranym okresie

Przejdź do: www.kluczbork.eu

Treść strony

GNP.6840.22.2017.JK - Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości z dnia 15.05.2017r.

Kluczbork, dnia 15.05.2017r.                                          Nr GNP.6840.22.2017.JK

 

 OGŁOSZENIE
Burmistrz Miasta Kluczborka

działając na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997r.  (Dz.U.z 2016r., poz. 2147 z późn.zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014r. poz. 1490), podaje do publicznej wiadomości, że ogłasza

I rokowania na sprzedaż nieruchomości wchodzącej w skład gminnego zasobu nieruchomości:

Przedmiotem rokowań jest sprzedaż n/w nieruchomości:

1. Miasto Kluczbork, ul. Rodakowskiego  - ark.m. 7 działka nr 263/2 o pow. 0, 1214ha     KW OP1U/00067551/4  (wolna od obciążeń)
  Cena wywoławcza: 115.925,00zł.  + 23% podatku VAT od ceny osiągniętej w rokowaniach
  zaliczka: 11.593,00zł.

W planie zagospodarowania przestrzennego nieruchomość oznaczona symbolem 2MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.Działka niezabudowana, w otoczeniu  zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i usług. Sieć pełnego uzbrojenia terenu w bliskości, dojazd dogodny. Przez działkę przebiega linia energetyczna.
Na w/w nieruchomość odbył się I przetarg w dniu 12.12.2016r., II przetarg w dniu 6.03.2017r., III przetarg w dniu 18.04.2017r.

Warunkiem udziału w rokowaniach jest wpłata zaliczki w pieniądzu w wysokości podanej w niniejszym ogłoszeniu do kasy Urzędu Miejskiego w Kluczborku lub na konto Bank PEKAO S.A. Kluczbork nr 85124016621111000026559452. Termin wpłaty zaliczki upływa  12 czerwca 2017r. Za datę wpłaty zaliczki uważa się datę wpływu środków pieniężnych na rachunek Urzędu Miejskiego.

Pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach należy składać w zamkniętych kopertach z napisem: „Rokowania: Kluczbork, ul. Rodakowskiego”  w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1 do dnia 12 czerwca  2017r. do godz. 1500

Zgłoszenie powinno zawierać:

a) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna  lub inny podmiot,
b)  datę sporządzenia zgłoszenia,
c) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez   zastrzeżeń (formularz oświadczenia, przepisy prawne w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, pokój nr 140)
d) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty – cena nieruchomości nie może być niższa niż 40% jej wartości.

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- kopię dowodu wpłaty zaliczki,
- aktualny wypis z właściwego rejestru, stosownych pełnomocnictw osób reprezentujących podmiot,
- w przypadku uczestnictwa w rokowaniach tylko jednego z współmałżonków wymagane jest przedłożenie pisemnego oświadczenia woli drugiego małżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości,

Rokowania odbędą się w dniu  19 czerwca 2017r. o godz. 1030 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku ul. Katowicka 1, pokój nr 138, I piętro.

Wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi wyłącznie w razie uchylenia się uczestnika, który rokowania wygra, od zawarcia umowy notarialnej. Zaliczka wpłacona przez pozostałych uczestników rokowań podlega zwrotowi lub zaliczona zostaje uczestnikowi, który wygrał rokowania na poczet ceny nabycia nieruchomości.
Wygrywający rokowania zobowiązany jest do dokonania pełnej wpłaty kwoty osiągniętej w rokowaniach przez zawarciem umowy notarialnej, której termin zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rokowań.
Burmistrz zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.

Ogłoszenie o rokowaniach zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Kluczborku, ul. Katowicka 1, opublikowane na stronie internetowej Urzędu www.kluczbork.eu,  w Biuletynie Informacji Publicznej, w sieci telewizji kablowej na terenie Kluczborka oraz  Kulisach Powiatu.

Szczegółowe informacje: Urząd Miejski w Kluczborku – Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego p. 140, tel. 77 418 27 85 w godz. 800-1500.

 

Burmistrz Miasta Kluczbork

Jarosław Kielar

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Joanna Kowalik
  data wytworzenia: 2017-05-15
 • opublikował: Joanna Kowalik
  data publikacji: 2017-05-15 11:14
 • zmodyfikował: Joanna Kowalik
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-15 11:19

Metryka

 • opublikował: Joanna Kowalik
  data publikacji: 2017-05-23 07:54

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 591781
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-06-06 14:51:14