Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Informacja o wyniku przetargu Nr GNP.6840.3.2018.JK przeprowadzonym w dniu 12.03.2018r.

Kluczbork, dnia  20 marca  2018r.

 

 

                   Nr GNP.6840.3.2018.JK                                                                                 

 

Na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu  i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości   (j.t. Dz. U. z 2014r. poz. 1490), Burmistrz Miasta Kluczborka podaje do publicznej wiadomości:

 

Informację o wyniku przetargu

na sprzedaż nieruchomości  stanowiących własność Gminy Kluczbork,

który odbył się w dniu 12.03.2018r.  w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku, ul. Katowicka 1,  

sala nr 138, godz. 10.00

 

 

I przetarg ustny nieograniczony

1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg katastru nieruchomości
i księgi wieczystej:
 

- Kluczbork, ul. Księdza Skargi –arkm. 4 działka nr 271 o pow. 0,0977ha, KW OP1U/00058054/4(wolna od obciążeń)

Wadium, ilość wpłat - 2

Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:

Liczba osób dopuszczonych do przetargu - 2 osoby.

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak osób niedopuszczonych do przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:    

- cena wywoławcza: 90.332,43zł. brutto,

-najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 95.000,00zł. brutto

Imię, nazwisko albo firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

- Pan Maciej Pryjda

 

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg katastru nieruchomości
i księgi wieczystej:
 

- Kluczbork, ul. Księdza Skargi –arkm. 4 działka nr 259/1 o pow. 0,1537ha, KW OP1U/00058054/4(wolna od obciążeń)

Wadium , ilość wpłat - 2

Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:

Liczba osób dopuszczonych do przetargu - 2 osoby

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak osób niedopuszczonych do przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:    

- cena wywoławcza: 149.576,61zł. brutto,

-najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 152.600,00zł. brutto

Imię, nazwisko albo firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

- Świat Komputerów - Kosiński Krzysztof

 

3. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg katastru nieruchomości
i księgi wieczystej:
 

- Kluczbork, ul. Jagiellońska – ark.m. 7 działka nr 349 o pow. 0,1782ha, KW OP1U/00048908/3

Wadium, ilość wpłat - 8

Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:

Liczba osób dopuszczonych do przetargu - 7 osoby, 1 osoba nie zgłosiła się na przetarg

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak osób niedopuszczonych do przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:    

- cena wywoławcza: 140.992,00zł. brutto,

-najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 570.000,00zł. brutto

Imię, nazwisko albo firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

- Pan Andrzej Jung

 

II przetarg ustny nieograniczony

1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg katastru nieruchomości
i księgi wieczystej:
 

- Wieś Kujakowice Górne ul. Klonowa 5 – ark. m. 2 działka nr 3/5 o pow. 0,0314 ha  w udziale 4766/10000, KW OP1U/00060904/5 ( wolna od obciążeń ), lokal użytkowy nr 1 o pow. 41,98 m2,

Wadium wpłaciły – brak osób, które wpłaciły wadium.

Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:

- w związku z brakiem wpłat wadium nikt nie został dopuszczony do przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:    

- cena wywoławcza: 17.000,00zł. brutto,

-najwyższa cena osiągnięta w przetargu – nie dotyczy

Imię, nazwisko albo firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

- przetarg zakończony wynikiem negatywnym, nit nie przystąpił do przetargu.

 

III przetarg ustny nieograniczony

1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg katastru nieruchomości
i księgi wieczystej:

- Kluczbork, ul. Księdza Skargi –arkm. 4 działka nr 269/1 o pow. 0,1381ha, KW OP1U/00058054/4(wolna od obciążeń)

Wadium, ilość wpłat - 1

Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:

Liczba osób dopuszczonych do przetargu - 1 osoba.

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak osób niedopuszczonych do przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:    

              - cena wywoławcza: 103.810,00zł. plus 23% podatku VAT ode  ceny osiągniętej w przetargu

-najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 104.850,00zł. plus 23% podatku VAT

Imię, nazwisko albo firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

- Pan Marcin Badecki

 

2. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg katastru nieruchomości
i księgi wieczystej:

- Kluczbork, ul. Księdza Skargi –arkm. 4 działka nr 268/1 o pow. 0,1338ha, KW OP1U/00058054/4(wolna od obciążeń)

Wadium, ilość wpłat - 1

Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:

Liczba osób dopuszczonych do przetargu - 1 osoba.

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – brak osób niedopuszczonych do przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:    

              - cena wywoławcza: 100.578,00zł. plus 23% podatku VAT ode  ceny osiągniętej w przetargu

-najwyższa cena osiągnięta w przetargu – 101.600,00zł. plus 23% podatku VAT

Imię, nazwisko albo firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

- Państwo Jagoda i Marian Kowal

 

VIII przetarg ustny nieograniczony

1. Oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu wg katastru nieruchomości
i księgi wieczystej:
 

-  Wieś Gotartów  - ark.m. 5 działka nr 7/27 o pow. 0,1570 ha, KW OP1U/00089269/0  (wolna od obciążeń)

Liczba osób dopuszczonych oraz niedopuszczonych do uczestniczenia w przetargu:

- w związku z brakiem wpłat wadium nikt nie został dopuszczony do przetargu.

Cena wywoławcza nieruchomości oraz najwyższa cena osiągnięta w przetargu:    

                - cena udziału pod jeden boks: 5.010,00zł. plus 23% podatku VAT od ceny osiągniętej w przetargu

-najwyższa cena osiągnięta w przetargu – brak

Imię, nazwisko albo firma osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości:

- przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, nikt nie przystąpił do przetargu.

 

    Jarosław Kielar

Burmistrz Miasta Kluczborka

 

Powyższą informację wywiesza się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kluczborku na okres od dnia 20.03.2018r. do dnia 27.03.2018r.

drukuj (Informacja o wyniku przetargu Nr GNP.6840.3.2018.JK przeprowadzonym w dniu 12.03.2018r.)

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 66051
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-04-23 10:52

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3359746
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-12-10 09:24

Stopka strony