Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

STYCZEŃ· 2018r.

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-01-25 12:37

Zarządzenie Nr AO.0050.1.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie planu finansowego Urzędu Miejskiego w Kluczborku na rok 2018

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-01-25 12:42

Zarządzenie Nr AO.0050.2.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie opracowania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-01-25 12:45

Zarządzenie Nr AO.0050.3.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 2 stycznia 2018r. w sprawie upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Kluczbork do dokonywania przeniesień planowanych wydatków budżetu Gminy, do udzielania zaliczek pracownikom oraz do zaciągania zobowiązań finansowych

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-01-25 12:48

Zarządzenie Nr AO.0050.4.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 3 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-01-25 15:02

Zarządzenie Nr AO.0050.5.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 3 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-01-25 15:02
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-25 12:53

Zarządzenie Nr AO.0050.6.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 3 stycznia 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchmości przeznaczonej do zbycia

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-01-25 15:03

Zarządzenie Nr AO.0050.7.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 3 stycznia 2018r. w sprawie przyjęcia Planu Wykorzystania Gminnego Zasobu Nieruchomości na lata 2018-2020

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-01-25 15:03

Zarządzenie Nr AO.0050.8.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-01-25 12:56

Zarządzenie Nr AO.0050.9.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 12 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-01-25 15:03

Zarządzenie Nr AO.0050.10.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie procedur kontroli i egzekucji spełniania obowiązku nauki w gminie Kluczbork

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-01-25 15:03

Zarządzenie Nr AO.0050.11.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 15 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-01-25 15:03

Zarządzenie Nr AO.0050.12.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 19 stycznia 2018r. w sprawie harmonogramu przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego publicznych przedszkoli, publicznych szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi oraz publicznych szkół podstawowych na terenie gminy Kluczbork w roku szkolnym 2018/2019

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-01-25 13:00
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-25 15:05

Zarządzenie Nr AO.0050.13.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 24 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-01-31
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-01-31 09:20

Zarządzenie Nr AO.0050.14.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-02-09
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-02-09 11:27

Zarządzenie Nr AO.0050.15.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-02-09
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-02-09 11:29

Zarządzenie Nr AO.0050.16.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie uruchomienia rezerwy celowej budżetu gminy w 2018 roku

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-02-09
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-02-09 11:31

Zarządzenie Nr AO.0050.17.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-02-09
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-02-09 11:33

Zarządzenie Nr AO.0050.18.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie obniżenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym nieograniczonym

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-02-09
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-02-09 11:35

LUTY 2018r.

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-02-23
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-02-23 12:25

Zarządzenie Nr AO.0050.19.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 1 lutego 2018r. w sprawie porozumienia dotyczącego ustalenia dziennej stawki żywieniowej w Publicznych Przedszkolach Gminy Kluczbork

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-02-09
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-02-23 12:23
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-23 12:24

Zarządzenie Nr AO.0050.20.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 2 lutego 2018r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr AO.0050.127.2016 z dnia 30.08.2016

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-02-09
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-02-09 11:37

Zarządzenie Nr AO.0050.21.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 5 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-02-09
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-02-15 09:09
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-15 09:08

Zarządzenie Nr AO.0050.22.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 7 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia Gminnej Ewidencji Zabytków gminy Kluczbork

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-02-09
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-02-09 11:38

Zarządzenie Nr AO.0050.23.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 8 lutego 2018r. w sprawie porozumienia dotyczącego ustalenia dziennej stawki żywieniowej w Oddziałach Przedszkolnych Publicznej Szkoły Podstawowej z Odziałami Przedszkolnymi im. Bł. Jana Pawła II w Kuniowie

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-02-15
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-02-15 09:10

Zarządzenie Nr AO.0050.24.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 9 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-02-15
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-02-15 13:56
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-15 13:57

Zarządzenie Nr AO.0050.25.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów publicznych przedszkoli i publicznych szkół podstawowych w Gminie Kluczbork

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-02-15
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-02-15 09:13

Zarządzenie Nr AO.0050.26.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 20 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie po stronie wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-02-23 12:27

Zarządzenie Nr AO.0050.27.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie Regulaminu funkcjonowania Monitoring Wizyjnego Miasta Kluczborka

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-02-23
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-02-23 12:29

Zarządzenie Nr AO.0050.28.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-02-23
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-03-13 11:46
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-13 11:47

Zarządzenie Nr AO.0050.29.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-02-23
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-03-13 11:46
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-13 11:48

Zarządzenie Nr AO.0050.30.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-02-23
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-03-13 11:46
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-13 11:49

Zarządzenie Nr AO.0050.31.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 23 lutego 2018r. w sprawie uruchomienia rezerwy ogólnej budżetu gminy w 2018 roku

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-02-23
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-02-23 12:32

Zarządzenie Nr AO.0050.32.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-03-13
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-03-13 11:51

Zarządzenie Nr AO.0050.33.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 26 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-03-13
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-03-13 11:52

Zarządzenie Nr AO.0050.34.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 29 lutego 2018r. w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-03-13
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-03-13 11:54

MARZEC 2018r.

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-03-13
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-03-13 11:56

Zarządzenie Nr AO.0050.35.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 2 marca 2018r. w sprawie udzielenia bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-03-13
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-03-13 11:57

Zarządzenie Nr AO.0050.36.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 5 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia naboru i powołania Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu oraz wyłonienia kandydata na stanowisko podinspektor ds. rozwoju obszarów wiejskich, pozyskiwania środków i rozliczania projektów realizowanych ze środków zewnętrznych

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-03-13
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-03-13 11:58

Zarządzenie Nr AO.0050.37.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 6 marca 2018r. w sprawie trybu przeprowadzania konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektu uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Kluczbork

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-03-13
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-03-13 12:00

Zarządzenie Nr AO.0050.38.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 7 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-03-13
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-03-13 12:02
 • zmodyfikował: Jarosław Nazarkiewicz
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-13 12:04

Zarządzenie Nr AO.0050.39.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 7 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-03-13
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-03-13 12:03

Zarządzenie Nr AO.0050.40.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 7 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wniesienia aportem do Spółki z o.o. "EKO-REGION" z siedzibą w Bełchatowie

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-03-13
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-03-13 12:05

Zarządzenie Nr AO.0050.41.2018 Burmistrza Miasta Kluczborka z dnia 9 marca 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 im. Marii Konopnickiej w Kluczborku z Oddziałami Zamiejscowymi w Kraskowie i Ligocie Dolnej, dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowa z Oddziałem Przedszkolnym w Bąkowie i Przedszkolnym Oddziałem Zamiejscowym w Biadaczu, dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Bogacicy im. Bohaterów II Brygady Pancernej, dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przedszkolnymi im. Mikołaja Kopernika w Kujakowicach Dolnych

 • autor informacji: Jarosław Nazarkiewicz
  data wytworzenia: 2018-03-13
 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2018-03-13 12:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 555
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-03-13 12:53

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1847435
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-03-20 13:46

Stopka strony