Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 19 grudnia 2012r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kluczborku  zaprasza  na  dzień  19 grudnia  2012r. na  sesję  Rady Miejskiej.   Sesja odbędzie się  w  sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego II p. o godz. 14,00


Porządek obrad
1.Sprawy porządkowo-organizacyjne:

a/ otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności podejmowanych  uchwał,

b/ ustalenie porządku obrad,

c/ przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji,

d/ informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych  między sesjami.

2. Interpelacje i zapytania Radnych.

3.Podjęcie uchwał w sprawie:

  Opinie Komisji

a/ Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

b/ zmiany uchwały

c/ zmiany uchwały

d/ wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w   zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  na  terenie Gminy Kluczbork

e/ umorzenia wierzytelności

4.Uchwalenia budżetu Gminy  Kluczbork  na 2013r

-opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej

-dyskusja

-zbiorcza opinia Komisji Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Miejskiej

-podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej,

-podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013r.

5.Odpowiedzi na zgłoszone w pkt.2 interpelacje i zapytania Radnych .

6.Sprawozdanie z działalności Burmistrza za okres między sesjami.

-opinia Komisji Rewizyjnej

-dyskusja

-przyjęcie sprawozdania.

7. Wolne wnioski i zapytania

8. Zamknięcie obrad.


                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                  Przewodniczący 

Rady Miejskiej   w Kluczborku

 Janusz Kędzia

 

 

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2012-12-05 14:40
 • zmodyfikował: Ewa Kuziemska
  ostatnia modyfikacja: 2012-12-07 07:57

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013r.

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2012-12-06 11:58

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2012-12-06 12:07

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2012-12-06 12:14

Projekt w sprawie zmiany uchwały

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2012-12-06 12:14

Projekt uchwały w sprawie umorzenia wierzytelności

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2012-12-06 12:16

Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2012-12-06 14:00

Projekt uchwały jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegających się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kluczbork

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2012-12-06 14:39

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 20 grudnia 2013r.

 • opublikował: Jarosław Nazarkiewicz
  data publikacji: 2014-03-17 11:36

Zaproszenie na sesję Rady Miejskiej w Kluczborku w dniu 20 grudnia 2013r.

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2013-12-11 08:32
 • zmodyfikował: Ewa Kuziemska
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-11 08:33

Projekt w sprawie przyjęcia Strategii Integracji i Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Kluczbork na lata 2014-2020

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2013-12-11 08:41
 • zmodyfikował: Ewa Kuziemska
  ostatnia modyfikacja: 2013-12-11 08:42

Projekt w sprawie upoważnienia do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2013-12-11 08:45

Projekt w sprawie przyznania dotacji na prace konserwatorskie,restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2013-12-11 08:48

Projekt w sprawie zmian w budżecie po stronie dochodów i wydatków

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2013-12-11 08:50

Projekt w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2013-12-11 08:54

Projekt w sprawie odwołania skarbnika gminy Kluczbork

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2013-12-12 08:29

Projekt w sprawie powołania skarbnika gminy Kluczbork

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2013-12-12 08:30

Projekt w sprawie ustalenia stawek opłat cmentarnych na terenie cmentarza komunalnego przy ul. Opolskiej w Kluczborku

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2013-12-12 08:32

Projekt w sprawie określenia zasad przyznawania diet i zwrotu kosztów podróży dla sołtysów

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2013-12-12 08:35

Projekt w sprawie zmiany uchwały

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2013-12-12 08:44

Projekt w sprawie maksymalnej wysokości wynagrodzenia dziennego opiekuna oraz zasad jego ustalania

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2013-12-12 08:47

Projekt w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2013-12-12 08:49

Projekt w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości

 • opublikował: Ewa Kuziemska
  data publikacji: 2013-12-16 08:59

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 63075
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-11-26 08:33

Urząd Miejski w Kluczborku

ul. Katowicka 1, 46-200 Kluczbork

Gmina Kluczbork
NIP: 751-165-84-19

Numer konta:  PEKAO S.A. Kluczbork
55 1240 1662 1111 0000 2655 9410

Dane kontaktowe

Numer kontaktowy:
tel. (77) 418-14-81
fax (77) 418-22-30

e-mail: um@kluczbork.pl
strona WWW: www.kluczbork.eu
Adres skrytki ePUAP: /7646mtsjeh/SkrytkaESP

Godziny urzędowania

poniedziałek 8:00 - 16:00
wtorek - piątek 7:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 3246228
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-18 14:42

Stopka strony